Kwartierstaat van Lenja Dirkje Anna Dunant Maurits

Generatie 1 (proband)

1 Lenja Dirkje Anna Dunant Maurits, geboren op 13-05-2003 in Leeuwarden.

Generatie 2 (ouders)

2 Stephan Peter Gerhard Dunant Maurits, geboren op 25-08-1967 in Leeuwarden.
Beroep:
iCT project-manager
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 09-06-2001 in Oenkerk met de 27-jarige
3 Anita Katarzyna Wronski, geboren op 09-07-1973 in Sieradz.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lenja Dirkje Anna Dunant Maurits, geboren op 13-05-2003 in Leeuwarden (zie 1).
II. Tom Simon Johannes Dunant Maurits, geboren op 21-04-2005 in Leeuwarden, zoon van Stephan Peter Gerhard Dunant Maurits (zie 2).

Generatie 3 (grootouders)

4 Simon Maurits, geboren op 25-01-1940 in Leeuwarden.
Notitie bij Simon: Hij had een eigen bedrijf: Gebroeders Maurits.
Beroep:
Aannemer
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 12-11-1965 in Leeuwarden met de 23-jarige Dirkje Magdalena (Dicky) Dunant.
Notitie bij het huwelijk van Simon en Dirkje: Opmerkelijk: om de naam Dunant te behouden hebben Dirkje en Simon hun kinderen de achternaam Dunant Maurits gegeven.
5 Dirkje Magdalena (Dicky) Dunant, geboren op 02-01-1942 in Leeuwarden. Dirkje is overleden op 04-10-2012 in Beetsterzwaag, 70 jaar oud.
Notitie bij Dirkje: Met Dirkje(roepnaam Dicky) heb ik gesproken over haar artikel voor de NGV, afdeling Friesland. Zij voorzag me van veel informatie over de familie Dunant.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Stephan Peter Gerhard Dunant Maurits, geboren op 25-08-1967 in Leeuwarden (zie 2).
II. Martijn Simon Dunant Maurits, geboren op 20-05-1970 in Leeuwarden, zoon van Simon Maurits (zie 4). Martijn ging samenwonen met Froukje Doete Porte. Froukje is een dochter van Sake Porte en Mayke Porte.
III. Paul Franciscus Dunant Maurits, geboren op 04-10-1972 in Leeuwarden, zoon van Simon Maurits (zie 4). Paul ging samenwonen met Priscilla Mary Wijngaarden van. Priscilla is een dochter van Robert Wijngaarden van en TherŔse Paardekooper.
6 Johannes Wronski. Johannes is overleden.
Notitie bij Johannes: Hij was arts.
Hij trouwde met
7 Anna Marie Wilkanowicz.
Notitie bij Anna: Zij was tandarts.Zij woont te Krefeld in Duitsland.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anita Katarzyna Wronski, geboren op 09-07-1973 in Sieradz (zie 3).

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Pieter Maurits, geboren op 03-12-1907 in Leeuwarden. Pieter is overleden op 14-11-1992 in Huizum, 84 jaar oud.
Beroep:
stratenmaker (1928)
Hij trouwde, 20 jaar oud, op 29-09-1928 in Leeuwarden met de 18-jarige
9 Baukje Haan de, geboren op 30-03-1910 in Leeuwarden. Baukje is overleden op 18-11-1964 in Huizum, 54 jaar oud.
Beroep:
dienstbode (1928)
Kind uit dit huwelijk:
I. Simon Maurits, geboren op 25-01-1940 in Leeuwarden (zie 4).
gerhardus_jacobus.jpg dirkjejohannasjoukje.jpg
1 Gerhardus Jacobus
2 dirkjejohannasjoukje
10 Gerhardus Jacobus Dunant (afb. 1 en 2), geboren op 01-06-1902 in Aengwirden. Gerhardus is overleden op 07-03-1976 in Leeuwarden, 73 jaar oud.
Notitie bij Gerhardus: Hij was kleermaker.Foto: Leentje Beswerda, Gerhardus Jacobus Dunant en hun kinderen v.l.n.r. : Dirkje en Sjoukje. Erboven: Johanna. De man alleen is Gerhardus Jacobus.
Beroep:
Kleermaker
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 11-06-1930 in Witmarsum (Wonseradeel) met de 24-jarige
leentjeb24.jpg leentjebeswerda.jpg
3 LeentjeB24
4 leentjebeswerda
11 Leentje Beswerda (afb. 3 en 4), geboren op 09-11-1905 in Lollum. Leentje is overleden op 06-07-2000 in Leeuwarden, 94 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Sjoukje Dunant, geboren op 21-10-1931 in Leeuwarden, dochter van Gerhardus Jacobus Dunant (zie 10). Sjoukje trouwde met Jacob Poot. Jacob is geboren in Hattem.
II. Johanna Aukje Dunant, geboren op 20-02-1939 in Leeuwarden, dochter van Gerhardus Jacobus Dunant (zie 10). Johanna trouwde met Joop Werner. Joop is geboren in Harlingen.
III. Dirkje Magdalena (Dicky) Dunant, geboren op 02-01-1942 in Leeuwarden (zie 5).

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Jan Maurits, geboren op 20-03-1885 in Leeuwarden.
Notitie bij de geboorte van Jan: In de geboorteaangifte staat dat Jan in het Stadsziejenhuis is geboren en dat zijn vader al een tijdje afwezig is. (?) Later bij het huwelijk van Jan is Pieter er weer.
Jan is overleden op 07-04-1962 in Leeuwarden, 77 jaar oud.
Beroep:
stratenmaker
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 04-05-1907 in Leeuwarden met de 20-jarige
17 Geeske Jelgersma, geboren op 10-05-1886 in Oppenhuizen.
Notitie bij de geboorte van Geeske: Haar vader doet aangifte, maar tekent niet, omdat hij niet kan schrijven.
Geeske is overleden op 07-02-1968 in Leeuwarden, 81 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Pieter Maurits, geboren op 03-12-1907 in Leeuwarden (zie 8).
18 Simon Haan de, geboren op 26-01-1869 in Workum. Simon is overleden op 15-12-1936 in Leeuwarden, 67 jaar oud.
Beroep:
schipper/ grondwerker
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 15-07-1894 in Sneek met de 23-jarige
19 Teatske de Jong, geboren op 03-10-1870 in Balk. Teatske is overleden op 11-06-1950 in Leeuwarden, 79 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Baukje Haan de, geboren op 30-03-1910 in Leeuwarden (zie 9).
dirkdunantrechts.jpg dirksjoukje.jpg dirksjoukje2.jpg
5 Dirkdunantrechts
6 DirkSjoukje
7 dirksjoukje2
20 Dirk Dunant (afb. 5 t/m 7), geboren op 31-05-1875 in St. Nicolaasga. Dirk is overleden op 12-07-1956 in Leeuwarden, 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dirk: Begraven op de Noorder Begraafplaats te Leeuwarden.
Notitie bij Dirk: Dirk is terug te vinden in de notariŰle archieven, bij notaris J.F. Houwing: Op 1-4-1909 verkoopt hij een huis voor f.4500 en op 15-4-1909 koopt hij twee huizen voor f. 12.200. Op 31-3 1911 verkoopt hij huizen voor f. 13.000 en op 24-11-1911 koopt hij een huis met timmerwinkel voor f. 3050. De bewoners blijven er wonen. Dit alles speelt in Gorredijk. Op 12-6-1920 neemt Dirk een hypotheek van f. 5000. Daarbij is zijn broer Jan Dunant borg.

Dirk was kleermaker en had een zaak op het Gouverneursplein, hoek Kleine Hoogstraat.

Op de foto van de 2 mannen is Dirk de man met snor rechts. De andere foto’s zijn van Dirk en Sjoukje.
Beroep:
Kleermaker
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 08-06-1901 in Drachten met de 21-jarige Sjoukje Been.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Sjoukje: Ze woonden van 1901 tot 1903 in Heerenveen, daarna in Leeuwarden in de Singelstaat Y24 ben. , dan in de Jacob Binckesstraat en in de Van Beverwijckstraat 23.

Dirk is kleermakersknecht en zijn vader is dat ook en woont in Heerenveen. Sjoukje is dienstbode en woont in Drachten. Haar vader is timmerman. Haar ouders wonen ook in drachten. Op 26 mei en 2 juni waren hier en in Schoterland zonder stuiting de afkondigingen. Er staat dat met Gerhardus en Gerrit Dunant dezelfde persoon wordt bedoeld: zijn vader! Bij de getuigen geen familie: 3 klerken en een dienaar van politie.
21 Sjoukje Been, geboren op 09-05-1880 in Drachten. Sjoukje is overleden op 07-05-1965 in Leeuwarden, 84 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerhardus Jacobus Dunant, geboren op 01-06-1902 in Aengwirden (zie 10).
aukjeallejohanna.jpg
8 aukjeallejohanna
II. Johanna Dunant (afb. 8), geboren op 17-02-1907 in Heerenveen, dochter van Dirk Dunant (zie 20). Johanna is overleden.
Notitie bij Johanna: Op de foto zie je Dirk en Sjoukje been met hun kinderen: v.l.n.r. Aukje, Alle, Johanna en Gerhardus.
Johanna trouwde met Albertus Nieuwenhuis. Albertus is overleden.
Notitie bij Albertus: Hij was kapper te Drachten.
gerhjohalleaukje.jpg
9 gerhjohalleaukje
III. Aukje Dunant (afb. 9), geboren op 17-10-1908 in Heerenveen, dochter van Dirk Dunant (zie 20). Aukje is overleden. Zij is begraven in Beilen.
Notitie bij Aukje: Ze leed aan epilepsie en woonde in de psychiatrische Inrichting te Beilen. Daar overleed ze. Op de foto zie je Dirk Dunant en Sjoukje Been met staande hun kinderen: Gerhardus, Johanna, Aukje en alle.
Aukje trouwde met Auke Dijkstra. Auke is overleden.
alleaukje.jpg
10 Alleaukje
IV. Alle Dunant (afb. 10), geboren op 13-07-1912 in Heerenveen, zoon van Dirk Dunant (zie 20). Alle is overleden op 23-02-1928 in Leeuwarden, 15 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Alle: Begraven op de Noorder Begraafplaats te Leeuwarden.Hij overleed aan pleuritis.
Notitie bij Alle: Foto: Alle en Aukje Dunant met hun ouders.
jarichklazesbeswerda.jpg
11 jarichklazesbeswerda
22 Jarig Klazes Beswerda (afb. 11), geboren op 21-09-1862 in Lollum. Jarig is overleden op 18-09-1946 in Lollum, 83 jaar oud.
Notitie bij Jarig: Hij was kleermaker.
Beroep:
Kleermaker
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 04-08-1888 in Witmarssum met de 23-jarige
23 Gabesche Hijlarides, geboren op 19-10-1864 in Spannum. Gabesche is overleden op 31-03-1944 in Lollum, 79 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
fokkeb.jpg
12 FokkeB
I. Fokke Beswerda (afb. 12), geboren op 01-04-1897, zoon van Jarig Klazes Beswerda (zie 22). Fokke is overleden op 08-10-1962 in Wageningen, 65 jaar oud.
Notitie bij Fokke: Hij was o.a. rechercheur te Delft.
Fokke trouwde met Wilhelmina Heemskerk. Wilhelmina is overleden.
maaikeleentjeb.jpg
13 maaikeleentjeB
II. Maaike Beswerda (afb. 13), geboren op 27-01-1904, dochter van Jarig Klazes Beswerda (zie 22). Maaike is overleden op 25-05-1978 in Leeuwarden, 74 jaar oud.
Notitie bij Maaike: Foto: Maaike (links) en Leentje Beswerda.
Maaike trouwde met Jan Berends Zuidema. Jan is overleden.
III. Leentje Beswerda, geboren op 09-11-1905 in Lollum (zie 11).

Generatie 6 (oudouders)

32 Pieter Maurits, geboren op 25-02-1845 in Leeuwarden. Pieter is overleden op 10-01-1920 in Leeuwarden, 74 jaar oud.
Beroep:
Barbier
Hij trouwde, 39 jaar oud, op 14-06-1884 in Leeuwarden met de 31-jarige Lipkje de Lang.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Lipkje: Pieter was weduwnaar van Wilhelmina Fransina van Gerven.
33 Lipkje de Lang, geboren op 18-05-1853 in Leeuwarden. Lipkje is overleden op 25-03-1918 in Leeuwarden, 64 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Maurits, geboren op 20-03-1885 in Leeuwarden (zie 16).
34 Hendrik Jelgersma, geboren op 05-03-1855 in Franeker. Hendrik is overleden op 12-05-1938 in Leeuwarden, 83 jaar oud.
Beroep:
werkman
Hij trouwde met
35 Oedsche Bons, geboren op 19-07-1850 in Boornbergum. Oedsche is overleden op 08-05-1919 in Leeuwarden, 68 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Geeske Jelgersma, geboren op 10-05-1886 in Oppenhuizen (zie 17).
36 Herman Haan de, geboren op 02-09-1839 in Sneek. Herman is overleden op 23-06-1917 in Sneek, 77 jaar oud.
Beroep:
werkman
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 13-12-1863 in Sneek met de 26-jarige
37 Antje Fijlstra, geboren op 23-04-1837 in Sneek. Antje is overleden op 31-12-1893 in Sneek, 56 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Simon Haan de, geboren op 26-01-1869 in Workum (zie 18).
38 Boake (Bokke) de Jong, geboren op 27-08-1834 in Balk. Boake is overleden op 15-02-1916 in Gaasterland, 81 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 11-11-1859 in Gaasterland met de 21-jarige Aukje(n) Pietersma.
Notitie bij het huwelijk van Boake en Aukje(n): Boake heet bij zijn huwelijk Bokke en Aukje heet Aukjen.
39 Aukje(n) Pietersma, geboren op 21-09-1838 in Balk. Aukje(n) is overleden op 12-08-1893 in Gaasterland, 54 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Teatske de Jong, geboren op 03-10-1870 in Balk (zie 19).
40 Gerhardus Jacobus Dunant, geboren op 15-03-1850 in Drachten. Gerhardus is overleden op 11-09-1930 in Leeuwarden, 80 jaar oud.
Notitie bij Gerhardus: Hij was hoedenmaker, kleermaker. Hij had een winkel in Heerenveen en in Leeuwarden.
Beroep:
Hoedenmaker/ kleermaker
Gerhardus trouwde (2), 41 jaar oud, op 13-08-1891 in Heerenveen met Harmke Dolstra (geb. 1856), 35 jaar oud.
Hij trouwde (1), 25 jaar oud, op 14-05-1875 in Haskerland met de 29-jarige Aukje Arjens Cats (Kat) (zie 41 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Gerhardus en Aukje: Gerhardus is kleermakersknecht en woont te Poldeouwer. Zijn vader is dagloner. Zijn ouders wonen in Gorredijk.Aukje is dienstmeid en woont in Oldeouwer en haar ouders zijn overleden. Op 2 en 9 mei waren zonder stuiting de afkondigingen van het huwelijk. De getuigen zijn 2 veldwachters en 2 klerken. Iedereen tekent de akte.
41 Aukje Arjens Cats (Kat), geboren op 17-08-1845 in Oldeboorn. Aukje is overleden op 26-01-1890 in Heerenveen, 44 jaar oud.
Notitie bij Aukje: Er is al sprake van een dochter op 22-1-1873: Jetje. De vader wordt niet vermeld.Aukje was in dienst bij de familie Teijens te Beetsterzwaag.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Dirk Dunant, geboren op 31-05-1875 in St. Nicolaasga (zie 20).
II. Arjen Dunant, geboren op 31-07-1877 in Drachten, zoon van Gerhardus Jacobus Dunant (zie 40). Arjen is overleden.
Notitie bij Arjen: Hij is te vinden in de notariŰle archieven: op 1-5-1911 is er sprake van een obligatie van f. 1300 en op 31-1-1917 verkoopt hij een huis te Lippenhuizen voor f.375. Dat laatste bij notaris J.F.Houwing.
Arjen trouwde, 28 jaar oud, op 17-05-1906 in Opsterland met Aukjen Wijk van der, 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arjen en Aukjen: Arjen is kleermaker en woont in Drachten. Zijn vader, ook bekend als Gerrit, is ook kleermaker en woont in Heerenveen. Aukjen is zonder beroep en woont in Lippenhuizen, net als haar moeder. Hier en ook in Smallingerland waren zonder stuiting de afkondigingen van het huwelijk. Drie ambtenaren en een conciŰrge zijn de getuigen. Iedreen tekent de akte.
Aukjen is geboren in 1880 in Lippenhuizen, dochter van Roel Alderts Wijk van der en Elske Annes Idzenga. Aukjen is overleden.
III. Jan Dunant, geboren op 19-09-1880 in Heerenveen, zoon van Gerhardus Jacobus Dunant (zie 40). Jan is overleden. Jan trouwde, 30 jaar oud, op 19-09-1910 in Smilde (Drenthe) met Maria Vries de, 23 of 24 jaar oud. Maria is geboren in 1886, dochter van Hendrik Vries de en Geertje Veldman. Maria is overleden.
IV. Jeltje Dunant, geboren op 11-04-1886 in Heerenveen, dochter van Gerhardus Jacobus Dunant (zie 40). Jeltje is overleden op 08-05-1887 in Haskerland, 1 jaar oud.
siebeaukjealbertusauke.jpg
14 siebeaukjealbertusauke
V. Siebe Dunant (afb. 14), geboren op 12-01-1889 in Heerenveen, zoon van Gerhardus Jacobus Dunant (zie 40).
Notitie bij de geboorte van Siebe: Bij zijn geboorte wonen zijn ouders in Sintjohannesga.
Siebe is overleden.
Notitie bij Siebe: Foto: Siebe staat linksboven. Naast hem Aukje, Albertus Nieuwenhuis (man van Johanna Dunant uit 1907) en Auke Dijkstra. (man van Aukje Dunant uit 1908)
foto_alle_been__johanna_elderingcopy.jpg
15 foto Alle Been -Johanna ElderingCopy
42 Alle Been (afb. 15), geboren op 03-02-1842 in Drachten. Alle is overleden op 27-11-1919, 77 jaar oud.
Notitie bij Alle: Hij was timmerman.Foto: Drachten, Oude Weg.
Beroep:
Timmerman
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 16-05-1868 met de 24-jarige
43 Johanna Eldering, geboren op 04-01-1844 in Sroobos. Johanna is overleden op 08-04-1931 in Leeuwarden, 87 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Stijntje Been, geboren op 15-12-1869, dochter van Alle Been (zie 42). Stijntje is overleden. Stijntje trouwde met Kornelis Smids. Kornelis is overleden.
hermanusbeen.jpg
16 hermanusbeen
II. Hermanus Been (afb. 16), geboren op 06-12-1870 in Drachten, zoon van Alle Been (zie 42). Hermanus is overleden op 10-01-1934 in Sneek, 63 jaar oud. Hermanus trouwde met Pietje Gorter. Pietje is overleden.
III. Tsitske Been, geboren in 1873, dochter van Alle Been (zie 42). Tsitske is overleden op 21-11-1918 in Drachten, 44 of 45 jaar oud. Tsitske trouwde met Jan Jong de. Jan is overleden.
hendrikjesjoukjebeen.jpg
17 hendrikjesjoukjebeen
IV. Hendrikje Been (afb. 17), geboren op 05-11-1876, dochter van Alle Been (zie 42). Hendrikje is overleden.
Notitie bij Hendrikje: Foto: Hendrikje (links) en Sjoukje Been.
Hendrikje trouwde met Gerlof Fijnje. Gerlof is overleden.
V. Sjoukje Been, geboren op 09-05-1880 in Drachten (zie 21).
44 Klaas Jarigs Beswerda, geboren op 10-08-1817 in Lollum. Klaas is overleden op 22-08-1881 in Lollum, 64 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Hij was boer. Hij woonde aan de Hizzaarderlaan. De boerderij is afgebroken.
Beroep:
landbouwer
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 14-06-1845 in Franeker met de 23-jarige
45 Jitske Fokkes Dijkstra, geboren op 17-01-1822 in Schalsum. Jitske is overleden op 02-01-1902 in Lollum, 79 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jarig Klazes Beswerda, geboren op 21-09-1862 in Lollum (zie 22).
46 Jelle Douwes Hijlarides, geboren op 30-08-1828 in Spannum. Jelle is overleden op 25-11-1918 in Tzum, 90 jaar oud.
Notitie bij Jelle: Hij was boer te Spannum.
Beroep:
landbouwer
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 05-05-1852 met de 20-jarige
47 Bottje Gabes Wynia, geboren op 08-01-1832 in Wommels. Bottje is overleden op 31-03-1897 in Tzum, 65 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Gabesche Hijlarides, geboren op 19-10-1864 in Spannum (zie 23).

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Dirk Maurits. Dirk is overleden.
Beroep:
Mandenmaker
Hij trouwde met
65 Dirkje Bekker. Dirkje is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Pieter Maurits, geboren op 25-02-1845 in Leeuwarden (zie 32).
80 Durk Benjamins Dunant, geboren op 08-04-1812 in Opsterland (mairie Ureterp).
Notitie bij de geboorte van Durk: Bij zijn geboorte was zijn vader al overleden.Dirk werd na de dood van zijn vader geboren .(??) Geboren om 6 uur ten huize van Gelske Tunnis de Jong, arbeidster, wonende te Ureterp nr 186.
Durk is overleden op 15-06-1888 in Gorredijk, 76 jaar oud.
Notitie bij Durk: Na de dood van zijn moeder is hij opgegroeid bij Japke Moui (Japke Diemers?) te Ureterp nr 225. Tenslotte was Dirk nog maar 9 jaar oud.

Op 16-3-1831 werd hij als milicien ingedeeld bij de 18 e afdeling infanterie voor de tijd van 5 jaar. Hij was loteling van de lichting 1831 van de gemeente Opsterland onder no 65. Lang: 1 el 7 palmen en 1 duim. Aangezicht ovaal, voorhoofd breed, ogen blauw, neus spits, mond normaal, kin rond, haar bruin. Op 28-2-1833 werd hij ingevolge aanschrijving van het Departement van oorlog van 26-10-1830, no 29, geŰngageerd bij de Staande Armee krachtens art. 171 der Wet van 8-1-1817 voor 6 jaar zonder gratificatie. Op 1-7-1833 werd hij korporaal. Als gevolg van de Instructie van het Departement van Oorlog van 18-4-1836 werd hij als no 10 milicien geroyeerd en als vrijwilliger aangemerkt. Bij gelegenheid van de opstand in BelgiŰ 1831 t/m 1834 bij het Mobiele Leger. Op 5-4-1832 voorgedragen voor het Metalen Kruis en hij heeft dat ook gekregen.

Dirk was plaatsvervangend dienstplichtige voor Johannes Christiaan Wichman. Hij was toen ingedeeld als milicien-kanonier-stukrijder voor 5 jaar. (no 6759 onder no 7)
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 03-04-1844 in Amsterdam met de 32-jarige Jantje (Jannetje) Hilkhuijsen.
Notitie bij het huwelijk van Durk en Jantje: Dirk was hoedendozenmaker en Jannetje naaister.

In 1844 woonden ze in Amsterdam in de Servetsteeg nr I 171 en Servetsteeg nr I 189.Dat is nu de Wintertuin van Krasnapolsky. Daarna gingen ze naar Ureterp en Drachten en dan weer naar Amsterdam, Lijnbaansgracht. Op 1-6-1854 naar Gorredijk, o.a. Langewal nr 6., voor een huur van 30 gulden per jaar, te betalen in 2 halfjaarlijkse termijnen.
81 Jantje (Jannetje) Hilkhuijsen, geboren op 02-02-1812 in Alkmaar. Jantje is overleden op 28-01-1884 in Gorredijk, 71 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Dirks Dunant, geboren op 12-04-1838 in Helder (N.H.) (Huisduinen), zoon van Durk Benjamins Dunant (zie 80).
Notitie bij de geboorte van Jan: Buiten het huwelijk verwekt. Hij is op 3 april 1844 in de huwelijksakte in Amsterdam erkend door Dirk Dunant en Jantje Hilkhuijsen. (ook Hillekamp)
Jan is overleden op 23-11-1879 in Gorredijk, 41 jaar oud.
Notitie bij Jan: Volgens de akte van de Nationale Militie woonden Jan en zijn ouders in 1862 in Drachten.
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 20-05-1865 in Opsterland met Janna Iedes Vellekamp, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Janna: In de akte is Jan zilversmidsknecht en woont hij in Gorredijk. Zijn vader heeft hier als beroep: kartonnendozenmaker. Zijn ouders wonen in Gorredijk. Janna is naaister en woont in Gorredijk, net als haar moeder. de afkondigingen waren op 7 en 14 mei zonder stuiting. Jan heeft voldaan aan de militie. Bij de getuigen geen familie: 3 veldwachters en een ambtenaar. De moeder van de bruid tekent niet, want zij heeft nooit leren schrijven.
Janna is geboren op 11-02-1838 in Gorredijk, dochter van Ide Meints Vellekamp en Antje Jans Oosterbaan. Janna is overleden op 10-07-1912 in Harlingen, 74 jaar oud.
Notitie bij Janna: Zij was naaister.
II. Dirk Dunant, geboren op 07-03-1843 in Amsterdam, zoon van Durk Benjamins Dunant (zie 80). Dirk is overleden op 04-10-1848 in Drachten, 5 jaar oud.
III. Gerhardus Jacobus Dunant, geboren in 1845, zoon van Durk Benjamins Dunant (zie 80). Gerhardus is overleden op 16-10-1848 in Drachten, 2 of 3 jaar oud.
IV. Aaltje Dunant, geboren op 25-01-1847 in Ureterp, dochter van Durk Benjamins Dunant (zie 80). Aaltje is overleden op 15-12-1916 in Drachten, 69 jaar oud. Aaltje trouwde, 30 jaar oud, op 17-05-1877 in Opsterland met Jelke Idzenga, 27 of 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jelke: In de akte is Jelke arbeider en Aaltje dienstmeid en woont ze in Lippenhuizen, net als jelke. . Volgens de akte is Aaltje geboren in Ureterp. Haar vader staat hier als dozenmaker en de ouders van Jelke zijn overleden. Op 6 en 13 mei waren zonder stuiting de afkondigingen. Jelke heeft voldaan aan de militie. Bij de getuigen geen familie: 2 ambtenaren en de hoofdveldwachter. Aaltje tekent met "Dunand", maar in de akte staat gewoon Dunant.
Jelke is geboren in 1849 in Lippenhuizen, zoon van Anne Jelkes Idzenga en Wiegertje Alberts Eeke. Jelke is overleden vˇˇr 1916, ten hoogste 67 jaar oud.
V. Gerhardus Jacobus Dunant, geboren op 15-03-1850 in Drachten (zie 40).
VI. Froukje Dunant, geboren op 28-11-1853 in Drachten, dochter van Durk Benjamins Dunant (zie 80). Froukje is overleden.
Notitie bij Froukje: Zij werkte bij de familie Van Boelens op Slot Boelens te Beetsterzwaag.(nu Fryske Gea)
Froukje:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 27-05-1883 in Schoterland met Sake Hiemstra, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Froukje en Sake: Sake is werker en woont in Het Meer, net als zijn moeder. Froukje is dienstmeid en woont in Heerenveen. Haar ouders wonen in Kortezwaag. Op 13 en 20 mei waren zonder stuiting de afkondigingen van het huwelijk. Sake heeft aan de Militie voldaan. De getuigen zijn een veldwachter, een bode en twee klerken. De moeder van Sake tekent niet, want zij heeft nooit leren schrijven.
Sake is geboren in 1854 in Wolvega, zoon van Meint (e) Sakes Hiemstra en Janke Haaijes Stobbe. Sake is overleden vˇˇr 1899, ten hoogste 45 jaar oud.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 08-02-1899 in Rotterdam met Ids Tinga, 54 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Froukje en Ids: Ids is weduwnaar en heeft 4 kinderen uit zijn eerste huwelijk met Klaaske de Vries.
Ids is geboren op 02-02-1845 in Huizum, zoon van Frans Idzes Tinga en Feikje Inia. Ids is overleden op 10-01-1900 in Rotterdam, 54 jaar oud.
(3) trouwde, 48 jaar oud, op 26-11-1902 in Rotterdam met Gerrit Antonie Heijst van, 46 of 47 jaar oud. Gerrit is geboren in 1855 in Rotterdam. Gerrit is overleden.
82 Arjen Reitzes Cats (Kat), geboren in 1802 in Oldeboorn. Arjen is overleden vˇˇr 1875, ten hoogste 73 jaar oud.
Hij trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 21-07-1839 in Utingeradeel met de 33 of 34-jarige
83 Jeltje Siebes Woudstra, geboren in 1805 in Oldeboorn. Jeltje is overleden vˇˇr 1875, ten hoogste 70 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Aukje Arjens Cats (Kat), geboren op 17-08-1845 in Oldeboorn (zie 41).
84 Hendrik Pieters Been, geboren op 07-12-1800 in Kuinre. Hendrik is overleden op 27-01-1883 in Drachten, 82 jaar oud.
Hij trouwde, 34 jaar oud, op 06-06-1835 in Drachten met de 28 of 29-jarige
85 Stijntje Alles Pool, geboren in 1806 in Drachten. Stijntje is overleden op 27-05-1855 in Drachten, 48 of 49 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Alle Been, geboren op 03-02-1842 in Drachten (zie 42).
86 Hermanus Roelofs Eldering, geboren op 04-02-1792 in Stroobos. Hermanus is overleden op 24-10-1873 in Oudega, 81 jaar oud.
Hij trouwde, 35 jaar oud, op 28-06-1827 in Grijpskerk met de 26 of 27-jarige
87 Tjitske Lammerts Westra, geboren in 1800 in Oldekerk. Tjitske is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna Eldering, geboren op 04-01-1844 in Sroobos (zie 43).
88 Jarig Oedses Beswerda, geboren op 08-08-1780 in Baard. Jarig is overleden op 16-11-1819 in Lollum, 39 jaar oud.
Notitie bij Jarig: Hij was boer te Lollum.
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 24-05-1814 met de 26-jarige
89 Sietske Klazes Ringnalda, geboren op 12-03-1788 in Kubaard. Sietske is overleden op 28-02-1843 in Lollum, 54 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Klaas Jarigs Beswerda, geboren op 10-08-1817 in Lollum (zie 44).
90 Fokke (Fooke) Rinzes Dijkstra, geboren in 1795 in Schalsum. Fokke is overleden.
Hij trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 30-11-1815 in Tzum (Franekerdeel) met de 24 of 25-jarige
91 Maaike Jans Tol van der, geboren in 1790 in Achlum. Maaike is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jitske Fokkes Dijkstra, geboren op 17-01-1822 in Schalsum (zie 45).
92 Douwe Wierds Hijlarides, geboren in 1796 in Pingjum. Douwe is overleden op 17-08-1873 in Wommels, 76 of 77 jaar oud.
Notitie bij Douwe: Hij was boer te Spannum.
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 08-06-1821 in Wommels met de 18 of 19-jarige
93 Janke Everts Feenstra, geboren in 1802 in Abbega. Janke is overleden op 02-02-1855 in Wommels, 52 of 53 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jelle Douwes Hijlarides, geboren op 30-08-1828 in Spannum (zie 46).
94 Gabe Foekes Wynia, geboren in 1803 in Wieuwerd. Gabe is overleden.
Hij trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 13-08-1825 in Hennaarderadeel met de 22 of 23-jarige
95 Anke Gerlofs Tuinstra, geboren in 1802 in Wommels. Anke is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Bottje Gabes Wynia, geboren op 08-01-1832 in Wommels (zie 47).

Generatie 8 (oudovergrootouders)

160 Georges Samuel Benjamin Dunand, geboren in 1761 in Orbe (Vaud-Zwitserland). Hij is gedoopt op 04-12-1761 in Orbe (Vaud-Zwitserland).
Notitie bij de geboorte van Georges: Er is wat verwarring: als doopjaar geeft Tresoar 1761, maar dan zou hij 50 zijn geweest bij zijn overlijden en zijn leeftijd bij overlijden was 46!Dat laatste is dus fout, want 1761 klopt.
Georges is overleden op 30-07-1811 in Drachten, 49 of 50 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Georges: Bij zijn overlijden is de naam gespeld als Dunand.
Notitie bij Georges: Hij woonde in de Noorderdrachten nr 168. Hij was vrijwilliger: soldaat in het regiment zwitsers van de luitenant De Coumoens. In 1784 in dienst getreden en op 1-2-1796 werd hem een pensioen verleend van 191 gulden per jaar wegens een stijve arm in de slag bij Landrecies door een kogel en sabelhouwen "bekomen".
Georges trouwde (1), 21 of 22 jaar oud, op 07-10-1783 in Orbe (Vaud-Zwitserland) met Jeanne Combe (1751-1815), 31 of 32 jaar oud.
Hij trouwde (2), 36 of 37 jaar oud, op 21-12-1798 in Oudehaske met de 16 of 17-jarige Aaltje Durks (zie 161 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Georges en Aaltje: Met attestatie naar Tjalleberd. Benjamin Dunan komt uit Tjalleberd.Naam gespeld als Dunan.In 1811 neemt zijn weduwe Aaltje de naam Dunants aan. Ze heeft dan 2 kinderen: Abram=10 en Jelle = 6. Jetske wordt niet genoemd, dus zij is overleden voor 1811.De oorspronkelijke naam is Dunand!Het gezin woonde in Gersloot, Luxwoude, Drachten en Ureterp.Aaltje woont bij het huwelijk in Ouwehaske, maar komt niet uit Haskerland.

In het artikel in het afdelingsblad voor Friesland van de NGV wordt Jetske niet genoemd, maar wel een andere dochter, Geertje genaamd.
161 Aaltje Durks, geboren in 1781. Aaltje is overleden op 21-05-1821 in Ureterp, 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Na de dood van haar man, verhuisde Aaltje in 1812 naar Ureterp
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Abraham Dunant, geboren op 27-07-1800 in Gersloot, zoon van Georges Samuel Benjamin Dunand (zie 160).
Notitie bij de geboorte van Abraham: Bij zijn geboorte wordt de naam van Benjamin geschreven als Dunaand.
Abraham is overleden op 15-04-1876 in Marum (Groningen), 75 jaar oud.
Notitie bij Abraham: Abraham was dagloner/ arbeider.
Abraham trouwde, 31 jaar oud, op 12-01-1832 in Marum (Groningen) met Hindrikje Onnes Swarte de (Zwart), 32 of 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Abraham en Hindrikje: Opmerkelijk dat Abraham hier staat als Abraham Benjamins de Vries! Hij is arbeider en zijn vader Benjamin is soldaat. Hindrikje is arbeidster.Hun kinderen heten ook allemaal De Vries. Nam Abraham soms de naam van zijn moeder aan? Kinderen: Aaltje, Geeske, Geertje en Benjamin de Vries.
Hindrikje is geboren in 1799 in Marum (Groningen), dochter van Onne Jacobs Swarte de en Geeske Alberts. Hindrikje is overleden op 24-08-1868 in Marum (Groningen), 68 of 69 jaar oud.
II. Jetske (Geertje?) Dunant, geboren op 25-11-1802 in Ureterp, dochter van Georges Samuel Benjamin Dunand (zie 160). Zij is gedoopt op 01-01-1803 in Ureterp.
Notitie bij de geboorte van Jetske: Nu is de naam Dunants.
Jetske is overleden in 1807 in Langezwaag, 4 of 5 jaar oud.
III. Jelle Dunant, geboren op 16-10-1805 in Luxwoude, zoon van Georges Samuel Benjamin Dunand (zie 160). Hij is gedoopt op 08-12-1805 in Langezwaag.
Notitie bij de geboorte van Jelle: Nu is de naam van Benjamin: Dunand.
Jelle is overleden.
Notitie bij Jelle: Jelle was flanqueur bij het achtste regiment Infanterie. Jelle zou ook in aanmerking moeten komen voor het Metalen Kruis volgens de klapper Metalen Kruis in het Nationaal Archief (inventaris 261/6 en 273/3318) Er stond ook bij: voorlopig buiten beschikking, 24 september 1830 bij expeditie van Leuven vermist. Onderzoek in de stamboeken van onderofficieren en minderen (achtste regiment, stamboeknr 12509): Jelle Dunants, geboren 11-7-1804 (??) te Langezwaag en laatst gewoond hebbend in Suameer, ouders Benjamin Dunand en Aaltje Durks. Was 5 jaar nummerwisselaar, overgegaan inzake art 17 der wet 8-1-1817. Fusillier, 3 sept te Brussel gewond, vermist. 32 okt 1830 geroyeerd, wegens desertie (??), geen toekenning van het Ijzeren Kruis.
IV. Durk Benjamins Dunant, geboren op 08-04-1812 in Opsterland (mairie Ureterp) (zie 80).
162 Gerhardus Hilkhuijsen. Gerhardus is overleden.
Notitie bij Gerhardus: Hij was korendrager.
Hij trouwde met
163 Vrouwtje Lange de, geboren in Texel. Vrouwtje is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jantje (Jannetje) Hilkhuijsen, geboren op 02-02-1812 in Alkmaar (zie 81).
168 Peter Everts Been, geboren in 1776. Hij is gedoopt op 15-09-1776 in Kuinre. Peter is overleden.
Notitie bij Peter: Hij was kuiper te Kuinre
Hij trouwde met
169 Grietje Hendriks Pijpen, geboren in 1767 in Schokland. Grietje is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Pieters Been, geboren op 07-12-1800 in Kuinre (zie 84).
176 Oeds Harmes, geboren in 1727 in Lollum. Oeds is overleden op 23-02-1811 in Lollum, 83 of 84 jaar oud.
Notitie bij Oeds: Hij was doopsgezind.
Oeds is weduwnaar van Geertje Hoites (ovl. 1770), met wie hij trouwde (1), 21 of 22 jaar oud, op 28-09-1749 in Lollum.
Hij trouwde (2), 44 of 45 jaar oud, op 12-01-1772 in Tzum met de 26 of 27-jarige Menke Tjallings (zie 177 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Oeds en Menke: Bij het huwelijk is Oeds huisman en Menke dienstmaagd.
177 Menke Tjallings, geboren in 1745 in Tzum. Menke is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jarig Oedses Beswerda, geboren op 08-08-1780 in Baard (zie 88).
184 Wierd Pyters Hijlarides, geboren op 28-04-1766 in Pingjum. Wierd is overleden op 25-09-1826 in Wommels, 60 jaar oud.
Notitie bij Wierd: Hij was boer te Wommels, assessor en lid van de grietenij van Hennaarderadeel. Ook was hij lid van het landbouwcomitÚ.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 15-01-1790 in Witmarssum met de 24 of 25-jarige
185 Jitske Jelles Eekema, geboren in 1765 in IJlst. Jitske is overleden op 22-01-1851 in Wommels, 85 of 86 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Douwe Wierds Hijlarides, geboren in 1796 in Pingjum (zie 92).

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

320 Abraham Isaac Dunand, geboren in 1718 in L’Abbaye. Hij is gedoopt op 27-11-1718 in L’Abbaye. Abraham is overleden.
Hij trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1745 in Orbe (Vaud-Zwitserland) met de 22 of 23-jarige Maria Elisabeth Chevalier.
Notitie bij het huwelijk van Abraham en Maria: Zij waren inwoners van Orbe, afkomstig van L’Abbay VallÚe de Joux.L’Abbaye is een plaats in Zwitserland, gelegen aan het meer van Joux. De familie Dunand kwam oorspronkelijk uit GenŔve.Al sinds 1600 wonen daar Dunands volgens mevrouw Maurits-Dunand, die ik heb gesproken. Zij is de schrijfster van het artikel over Benjamin.
321 Maria Elisabeth Chevalier, geboren in 1722 in Valeyres sous Rances. Zij is gedoopt op 02-08-1722 in Valeyres sous Rances. Maria is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. David Franšois Dunand, geboren in 1745 in Orbe (Vaud-Zwitserland), zoon van Abraham Isaac Dunand (zie 320). Hij is gedoopt op 13-10-1745 in Orbe (Vaud-Zwitserland). David is overleden op 13-11-1747 in Orbe (Vaud-Zwitserland), 1 of 2 jaar oud.
II. Louise Franšoise Octavie Dunand, geboren op 14-08-1754 in Orbe (Vaud-Zwitserland), dochter van Abraham Isaac Dunand (zie 320). Zij is gedoopt op 24-08-1754 in Orbe (Vaud-Zwitserland). Louise is overleden.
III. GabriŔlle Angelique Dunand, geboren op 20-09-1760 in Orbe (Vaud-Zwitserland), dochter van Abraham Isaac Dunand (zie 320). GabriŔlle is overleden. GabriŔlle trouwde, 20 jaar oud, op 17-07-1781 met Jeremie Franšois Berger. Jeremie is overleden.
IV. Georges Samuel Benjamin Dunand, geboren in 1761 in Orbe (Vaud-Zwitserland) (zie 160).
V. Susanne Madeleine Elisabeth Dunand, geboren in 1763 in Orbe (Vaud-Zwitserland), dochter van Abraham Isaac Dunand (zie 320). Zij is gedoopt op 17-07-1763 in Orbe (Vaud-Zwitserland). Susanne is overleden op 24-02-1765 in Orbe (Vaud-Zwitserland), 1 of 2 jaar oud.
336 Evert Peters Been. Evert is overleden.
Hij trouwde met
337 Aaltjen Ruardy. Aaltjen is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Peter Everts Been, geboren in 1776 (zie 168).
352 Harmen Pieters. Harmen is overleden vˇˇr 1734 in Lollum. Harmen is weduwnaar van Tsitske Jarighs (ovl. vˇˇr 1721), met wie hij trouwde (1) op 12-01-1716.
Hij trouwde (2) op 11-12-1721 met de 29 of 30-jarige
353 Attje Tjerx, geboren in 1691 in Schaard. Attje is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Oeds Harmes, geboren in 1727 in Lollum (zie 176).
368 Pyter Lammerts Hijlarides, geboren in 1738. Hij is gedoopt op 12-11-1738. Pyter is overleden op 26-11-1814 in Pingjum, 75 of 76 jaar oud.
Notitie bij Pyter: Pyter nam in 1811 de familienaam aan. Hij was boer.
Pyter trouwde (2), 47 of 48 jaar oud, op 24-12-1786 met Sijmontje Durks (1755-1827), 30 of 31 jaar oud.
Hij trouwde (1), 24 of 25 jaar oud, op 23-11-1763 met
369 Sytske Wierds Wiarda. Sytske is overleden vˇˇr 1786.
Kind uit dit huwelijk:
I. Wierd Pyters Hijlarides, geboren op 28-04-1766 in Pingjum (zie 184).

Generatie 10 (stamouders)

640 Joseph Dunand. Hij is gedoopt op 11-03-1703. Joseph is overleden.
Hij trouwde met
641 Elizabeth Rochat. Elizabeth is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Abraham Isaac Dunand, geboren in 1718 in L’Abbaye (zie 320).
642 Antoine Chevalier. Antoine is overleden.
Hij trouwde met Jeanne Paux.
Notitie bij het huwelijk van Antoine en Jeanne: Zij waren burgers van L’Abergement.
643 Jeanne Paux. Jeanne is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Maria Elisabeth Chevalier, geboren in 1722 in Valeyres sous Rances (zie 321).
736 Lammert Hijlarides, geboren in 1708. Hij is gedoopt op 25-08-1708 in Pingjum. Lammert is overleden in 1748, 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij Lammert: Hij was boer.
Hij trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 23-10-1735 met de 19 of 20-jarige
737 Aukje Pytters Hibma, geboren in 1715. Aukje is overleden in 1795 in Arum, 79 of 80 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Pyter Lammerts Hijlarides, geboren in 1738 (zie 368).

Generatie 11 (stamgrootouders)

1472 Petrus Hijlarides, geboren in 1672 in Franeker. Hij is gedoopt op 26-01-1689.
Notitie bij de geboorte van Petrus: Zijn doop is een doop bij belijdenis. Hij stapte over van de Mennonieten naar het Hervormde geloof.
Petrus is overleden in 1735 in Pingjum, 62 of 63 jaar oud.
Notitie bij Petrus: In 1689 een studie philosofie te Franeker. Hij bracht een studie theologie ten einde, maar trad nooit in het ambt. Hij werd boer en landeigenaar.
Petrus trouwde (2), 40 of 41 jaar oud, op 09-10-1713 met Grietje Heins Harda (ovl. na 1758).
Hij trouwde (1), minstens 28 jaar oud, na 1700 met de minstens 24-jarige Sytske Arjans (zie 1473 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Petrus en Sytske: Petrus is dan minstens 28 jaar oud.
1473 Sytske Arjans, geboren in 1676. Sytske is overleden op 08-03-1713 in Pingjum, 36 of 37 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lammert Hijlarides, geboren in 1708 (zie 736).

Generatie 12 (stamovergrootouders)

2944 Hylke Pyters (Houwerda), geboren in 1644 in Boer. Hylke is overleden op 31-07-1695 in Franeker, 50 of 51 jaar oud.
Notitie bij Hylke: Hij was koopman te Franeker.
Hylke is weduwnaar van Hiltje Sybes (ovl. vˇˇr 1668), met wie hij trouwde (1), 20 of 21 jaar oud, op 10-09-1665 in Schalsum. Hylke trouwde (3), 50 of 51 jaar oud, op 14-04-1695 met Sjuwke Kingma (geb. 1670), 24 jaar oud.
Hij trouwde (2), 23 of 24 jaar oud, op 09-01-1668 met
2945 Ebel Tjepkes Abbema. Ebel is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Petrus Hijlarides, geboren in 1672 in Franeker (zie 1472).

Generatie 13 (stambetovergrootouders)

5888 Pyter Scheltis. Pyter is overleden in 1682.
Notitie bij Pyter: Hij was boer te Boer.
Pyter is weduwnaar van Trijntje Jans. Pyter is weduwnaar van Jisck Dircx (ovl. vˇˇr 1644), met wie hij trouwde (2) in 1635.
Hij trouwde (3) op 25-04-1644 in Franekerdeel met de 20 of 21-jarige
5889 Teetske Gabbes, geboren in 1623. Teetske is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hylke Pyters (Houwerda), geboren in 1644 in Boer (zie 2944).

Index (162 personen)

Abbema, Ebel Tjepkes [Nummer 2945]  2945
Alberts, Geeske [Schoonmoeder van zoon van 160 en 161]  160,I
Arjans, Sytske (*1676, †08-03-1713) [Nummer 1473]  1473
Been, Alle (*03-02-1842, †27-11-1919) [Nummer 42]  42; 42,I; 42,II; 42,III; 42,IV
Been, Evert Peters [Nummer 336]  336
Been, Hendrik Pieters (*07-12-1800, †27-01-1883) [Nummer 84]  84
Been, Hendrikje (*05-11-1876) [Dochter van 42 en 43]  42,IV
Been, Hermanus (*06-12-1870, †10-01-1934) [Zoon van 42 en 43]  42,II
Been, Peter Everts (*1776) [Nummer 168]  168
Been, Sjoukje (*09-05-1880, †07-05-1965) [Nummer 21]  21
Been, Stijntje (*15-12-1869) [Dochter van 42 en 43]  42,I
Been, Tsitske (*1873, †21-11-1918) [Dochter van 42 en 43]  42,III
Bekker, Dirkje [Nummer 65]  65
Berger, Jeremie Franšois [Schoonzoon van 320 en 321]  320,III
Beswerda, Fokke (*01-04-1897, †08-10-1962) [Zoon van 22 en 23]  22,I
Beswerda, Jarig Klazes (*21-09-1862, †18-09-1946) [Nummer 22]  22; 22,I; 22,II
Beswerda, Jarig Oedses (*08-08-1780, †16-11-1819) [Nummer 88]  88
Beswerda, Klaas Jarigs (*10-08-1817, †22-08-1881) [Nummer 44]  44
Beswerda, Leentje (*09-11-1905, †06-07-2000) [Nummer 11]  11
Beswerda, Maaike (*27-01-1904, †25-05-1978) [Dochter van 22 en 23]  22,II
Bons, Oedsche (*19-07-1850, †08-05-1919) [Nummer 35]  35
Cats (Kat), Arjen Reitzes (*1802, †<1875) [Nummer 82]  82
Cats (Kat), Aukje Arjens (*17-08-1845, †26-01-1890) [Nummer 41]  41
Chevalier, Antoine [Nummer 642]  642
Chevalier, Maria Elisabeth (*1722) [Nummer 321]  321
Combe, Jeanne (*1751, †23-07-1815) [Partner van 160]  160
Dijkstra, Auke [Schoonzoon van 20 en 21]  20,III
Dijkstra, Fokke (Fooke) Rinzes (*1795) [Nummer 90]  90
Dijkstra, Jitske Fokkes (*17-01-1822, †02-01-1902) [Nummer 45]  45
Dircx, Jisck (†<1644) [Partner van 5888]  5888
Dolstra, Harmke (*27-04-1856) [Partner van 40]  40
Dunand, Abraham Isaac (*1718) [Nummer 320]  320; 320,I; 320,II; 320,III; 320,V
Dunand, David Franšois (*1745, †13-11-1747) [Zoon van 320 en 321]  320,I
Dunand, GabriŔlle Angelique (*20-09-1760) [Dochter van 320 en 321]  320,III
Dunand, Georges Samuel Benjamin (*1761, †30-07-1811) [Nummer 160]  160; 160,I; 160,II; 160,III
Dunand, Joseph (~11-03-1703) [Nummer 640]  640
Dunand, Louise Franšoise Octavie (*14-08-1754) [Dochter van 320 en 321]  320,II
Dunand, Susanne Madeleine Elisabeth (*1763, †24-02-1765) [Dochter van 320 en 321]  320,V
Dunant, Aaltje (*25-01-1847, †15-12-1916) [Dochter van 80 en 81]  80,IV
Dunant, Abraham (*27-07-1800, †15-04-1876) [Zoon van 160 en 161]  160,I
Dunant, Alle (*13-07-1912, †23-02-1928) [Zoon van 20 en 21]  20,IV
Dunant, Arjen (*31-07-1877) [Zoon van 40 en 41]  40,II
Dunant, Aukje (*17-10-1908) [Dochter van 20 en 21]  20,III
Dunant, Dirk (*07-03-1843, †04-10-1848) [Zoon van 80 en 81]  80,II
Dunant, Dirk (*31-05-1875, †12-07-1956) [Nummer 20]  20; 20,II; 20,III; 20,IV
Dunant, Dirkje Magdalena (Dicky) (*02-01-1942, †04-10-2012) [Nummer 5]  5
Dunant, Durk Benjamins (*08-04-1812, †15-06-1888) [Nummer 80]  80; 80,I; 80,II; 80,III; 80,IV; 80,VI
Dunant, Froukje (*28-11-1853) [Dochter van 80 en 81]  80,VI
Dunant, Gerhardus Jacobus (*1845, †16-10-1848) [Zoon van 80 en 81]  80,III
Dunant, Gerhardus Jacobus (*15-03-1850, †11-09-1930) [Nummer 40]  40; 40,II; 40,III; 40,IV; 40,V
Dunant, Gerhardus Jacobus (*01-06-1902, †07-03-1976) [Nummer 10]  10; 10,I; 10,II
Dunant, Jan (*19-09-1880) [Zoon van 40 en 41]  40,III
Dunant, Jan Dirks (*12-04-1838, †23-11-1879) [Zoon van 80 en 81]  80,I
Dunant, Jelle (*16-10-1805) [Zoon van 160 en 161]  160,III
Dunant, Jeltje (*11-04-1886, †08-05-1887) [Dochter van 40 en 41]  40,IV
Dunant, Jetske (Geertje?) (*25-11-1802, †1807) [Dochter van 160 en 161]  160,II
Dunant, Johanna (*17-02-1907) [Dochter van 20 en 21]  20,II
Dunant, Johanna Aukje (*20-02-1939) [Dochter van 10 en 11]  10,II
Dunant, Siebe (*12-01-1889) [Zoon van 40 en 41]  40,V
Dunant, Sjoukje (*21-10-1931) [Dochter van 10 en 11]  10,I
Dunant Maurits, Lenja Dirkje Anna (*13-05-2003) [Nummer 1]  1
Dunant Maurits, Martijn Simon (*20-05-1970) [Zoon van 4 en 5]  4,II
Dunant Maurits, Paul Franciscus (*04-10-1972) [Zoon van 4 en 5]  4,III
Dunant Maurits, Stephan Peter Gerhard (*25-08-1967) [Nummer 2]  2; 2,II
Dunant Maurits, Tom Simon Johannes (*21-04-2005) [Zoon van 2 en 3]  2,II
Durks, Aaltje (*1781, †21-05-1821) [Nummer 161]  161
Durks, Sijmontje (*1755, †1827) [Partner van 368]  368
Eeke, Wiegertje Alberts (†<1877) [Schoonmoeder van dochter van 80 en 81]  80,IV
Eekema, Jitske Jelles (*1765, †22-01-1851) [Nummer 185]  185
Eldering, Hermanus Roelofs (*04-02-1792, †24-10-1873) [Nummer 86]  86
Eldering, Johanna (*04-01-1844, †08-04-1931) [Nummer 43]  43
Feenstra, Janke Everts (*1802, †02-02-1855) [Nummer 93]  93
Fijlstra, Antje (*23-04-1837, †31-12-1893) [Nummer 37]  37
Fijnje, Gerlof [Schoonzoon van 42 en 43]  42,IV
Gabbes, Teetske (*1623) [Nummer 5889]  5889
Gorter, Pietje [Schoondochter van 42 en 43]  42,II
Haan de, Baukje (*30-03-1910, †18-11-1964) [Nummer 9]  9
Haan de, Herman (*02-09-1839, †23-06-1917) [Nummer 36]  36
Haan de, Simon (*26-01-1869, †15-12-1936) [Nummer 18]  18
Harda, Grietje Heins (†>1758) [Partner van 1472]  1472
Harmes, Oeds (*1727, †23-02-1811) [Nummer 176]  176
Heemskerk, Wilhelmina [Schoondochter van 22 en 23]  22,I
Heijst van, Gerrit Antonie (*1855) [Schoonzoon van 80 en 81]  80,VI
Hibma, Aukje Pytters (*1715, †1795) [Nummer 737]  737
Hiemstra, Meint (e) Sakes (†<1883) [Schoonvader van dochter van 80 en 81]  80,VI
Hiemstra, Sake (*1854, †<1899) [Schoonzoon van 80 en 81]  80,VI
Hijlarides, Douwe Wierds (*1796, †17-08-1873) [Nummer 92]  92
Hijlarides, Gabesche (*19-10-1864, †31-03-1944) [Nummer 23]  23
Hijlarides, Jelle Douwes (*30-08-1828, †25-11-1918) [Nummer 46]  46
Hijlarides, Lammert (*1708, †1748) [Nummer 736]  736
Hijlarides, Petrus (*1672, †1735) [Nummer 1472]  1472
Hijlarides, Pyter Lammerts (*1738, †26-11-1814) [Nummer 368]  368
Hijlarides, Wierd Pyters (*28-04-1766, †25-09-1826) [Nummer 184]  184
Hilkhuijsen, Gerhardus [Nummer 162]  162
Hilkhuijsen, Jantje (Jannetje) (*02-02-1812, †28-01-1884) [Nummer 81]  81
Hoites, Geertje (†04-09-1770) [Partner van 176]  176
Idzenga, Anne Jelkes (†<1877) [Schoonvader van dochter van 80 en 81]  80,IV
Idzenga, Elske Annes (†>1906) [Schoonmoeder van zoon van 40 en 41]  40,II
Idzenga, Jelke (*1849, †<1916) [Schoonzoon van 80 en 81]  80,IV
Inia, Feikje [Schoonmoeder van dochter van 80 en 81]  80,VI
Jans, Trijntje [Partner van 5888]  5888
Jarighs, Tsitske (†<1721) [Partner van 352]  352
Jelgersma, Geeske (*10-05-1886, †07-02-1968) [Nummer 17]  17
Jelgersma, Hendrik (*05-03-1855, †12-05-1938) [Nummer 34]  34
Jong, Boake (Bokke) de (*27-08-1834, †15-02-1916) [Nummer 38]  38
Jong, Teatske de (*03-10-1870, †11-06-1950) [Nummer 19]  19
Jong de, Jan [Schoonzoon van 42 en 43]  42,III
Kingma, Sjuwke (*04-11-1670) [Partner van 2944]  2944
Lang, Lipkje de (*18-05-1853, †25-03-1918) [Nummer 33]  33
Lange de, Vrouwtje [Nummer 163]  163
Maurits, Dirk [Nummer 64]  64
Maurits, Jan (*20-03-1885, †07-04-1962) [Nummer 16]  16
Maurits, Pieter (*25-02-1845, †10-01-1920) [Nummer 32]  32
Maurits, Pieter (*03-12-1907, †14-11-1992) [Nummer 8]  8
Maurits, Simon (*25-01-1940) [Nummer 4]  4; 4,II; 4,III
Nieuwenhuis, Albertus [Schoonzoon van 20 en 21]  20,II
Oosterbaan, Antje Jans (*12-05-1800, †26-07-1868) [Schoonmoeder van zoon van 80 en 81]  80,I
Paardekooper, TherŔse [Schoonmoeder van zoon van 4 en 5]  4,III
Paux, Jeanne [Nummer 643]  643
Pieters, Harmen (†<1734) [Nummer 352]  352
Pietersma, Aukje(n) (*21-09-1838, †12-08-1893) [Nummer 39]  39
Pijpen, Grietje Hendriks (*1767) [Nummer 169]  169
Pool, Stijntje Alles (*1806, †27-05-1855) [Nummer 85]  85
Poot, Jacob [Schoonzoon van 10 en 11]  10,I
Porte, Froukje Doete [Schoondochter van 4 en 5]  4,II
Porte, Mayke [Schoonmoeder van zoon van 4 en 5]  4,II
Porte, Sake [Schoonvader van zoon van 4 en 5]  4,II
Pyters (Houwerda), Hylke (*1644, †31-07-1695) [Nummer 2944]  2944
Ringnalda, Sietske Klazes (*12-03-1788, †28-02-1843) [Nummer 89]  89
Rochat, Elizabeth [Nummer 641]  641
Ruardy, Aaltjen [Nummer 337]  337
Scheltis, Pyter (†1682) [Nummer 5888]  5888
Smids, Kornelis [Schoonzoon van 42 en 43]  42,I
Stobbe, Janke Haaijes (†>1883) [Schoonmoeder van dochter van 80 en 81]  80,VI
Swarte de, Onne Jacobs [Schoonvader van zoon van 160 en 161]  160,I
Swarte de (Zwart), Hindrikje Onnes (*1799, †24-08-1868) [Schoondochter van 160 en 161]  160,I
Sybes, Hiltje (†<1668) [Partner van 2944]  2944
Tinga, Frans Idzes [Schoonvader van dochter van 80 en 81]  80,VI
Tinga, Ids (*02-02-1845, †10-01-1900) [Schoonzoon van 80 en 81]  80,VI
Tjallings, Menke (*1745) [Nummer 177]  177
Tjerx, Attje (*1691) [Nummer 353]  353
Tol van der, Maaike Jans (*1790) [Nummer 91]  91
Tuinstra, Anke Gerlofs (*1802) [Nummer 95]  95
Veldman, Geertje [Schoonmoeder van zoon van 40 en 41]  40,III
Vellekamp, Ide Meints (*28-03-1800, †25-11-1861) [Schoonvader van zoon van 80 en 81]  80,I
Vellekamp, Janna Iedes (*11-02-1838, †10-07-1912) [Schoondochter van 80 en 81]  80,I
Vries de, Hendrik [Schoonvader van zoon van 40 en 41]  40,III
Vries de, Maria (*1886) [Schoondochter van 40 en 41]  40,III
Werner, Joop [Schoonzoon van 10 en 11]  10,II
Westra, Tjitske Lammerts (*1800) [Nummer 87]  87
Wiarda, Sytske Wierds (†<1786) [Nummer 369]  369
Wijk van der, Aukjen (*1880) [Schoondochter van 40 en 41]  40,II
Wijk van der, Roel Alderts (†<1906) [Schoonvader van zoon van 40 en 41]  40,II
Wijngaarden van, Priscilla Mary [Schoondochter van 4 en 5]  4,III
Wijngaarden van, Robert [Schoonvader van zoon van 4 en 5]  4,III
Wilkanowicz, Anna Marie [Nummer 7]  7
Woudstra, Jeltje Siebes (*1805, †<1875) [Nummer 83]  83
Wronski, Anita Katarzyna (*09-07-1973) [Nummer 3]  3
Wronski, Johannes [Nummer 6]  6
Wynia, Bottje Gabes (*08-01-1832, †31-03-1897) [Nummer 47]  47
Wynia, Gabe Foekes (*1803) [Nummer 94]  94
Zuidema, Jan Berends [Schoonzoon van 22 en 23]  22,II
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 29-04-2015 13:12:26