Parenteel van Luycas Luycasz Goede

I Luycas Luycasz Goede is geboren in 1696 in Landsmeer. Hij is gedoopt op 23-09-1696 in Landsmeer. Luycas is overleden op 21-12-1761 in Landsmeer, 64 of 65 jaar oud.
Notitie bij Luycas: Bij zijn inschrijving in het doopregister verschijnt voor het eerst de naam Goede. De grafstede van het echtpaar bevindt zich te midden van de vloerbedekking van de Nederlands Hervormde kerk te Landsmeer, dicht bij het podium. Hij was burgemeester van Landsmeer in 1744, 1747 en 1750. In 1743 zat hij in de schepenbank. Hij was vroetschap van 1733 t/m 1738 en kerkmeester in 1739.
N.B. Van de familie Goede heb ik nog veel meer kinderen en voorouders, waaronder burgemeesters. Mijn bron was o.a. het familieboek van de familie Goede, dat ik mocht lenen.
Luycas trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1725 in Landsmeer met Trijntje Dirks Heynis, 25 of 26 jaar oud. Trijntje is geboren in 1699 in Landsmeer, dochter van Dirk Heynisz en Lijsbeth Pieters Mul. Zij is gedoopt op 02-12-1699 in Landsmeer. Trijntje is overleden op 14-02-1776 in Landsmeer, 76 of 77 jaar oud.
Kind van Luycas en Trijntje:
1 Luykas Luykasz. Goede, geboren in 1730 in Landsmeer. Volgt II.
II Luykas Luykasz. Goede is geboren in 1730 in Landsmeer, zoon van Luycas Luycasz Goede (zie I) en Trijntje Dirks Heynis. Luykas is overleden op 19-02-1800 in Landsmeer, 69 of 70 jaar oud.
Notitie bij Luykas: Door het ontbreken van een doopboek te Landsmeer is de precieze geboortedatum niet meer te achterhalen. Hij was boer. Na het overlijden van zijn vader in 1761 bleven hij en zijn broer Pieter voor de boerderij van hun moeder zorgen. Elke dag, ook zondag ging de melk naar de stad met de melkschuit of boejer, die vanaf de Cadoelen naar Amsterdam voer. Op de melkmarkt had de familie Goede een stand. Er is een testament zijn ouders, gedateerd op 19 maart 1737. Luykas was burgemeester voor het Zuideind in 1776, 1779, 1782, 1786 en 1789. Als schepen fungeerde hij in 1781, 1784 en 1788. Aan het eind van zijn leven bezat hij onbezwaard 2 huizen en 21 hectare grond.
Zijn zoon Symon Luykasz. zou later maar liefst f. 127.514,- nalaten en die was tientallen jaren wethouder van Landsmeer.
Luykas trouwde, 46 of 47 jaar oud, op 19-04-1777 in Landsmeer met Dieuwertje Breed. Dieuwertje is geboren in Landsmeer, dochter van Sijmons Jansz. Breed. Dieuwertje is overleden op 30-11-1802 in Landsmeer.
Kind van Luykas en Dieuwertje:
1 Luijkas Goede, geboren in 1781 in Landsmeer. Volgt III.
III Luijkas Goede is geboren in 1781 in Landsmeer, zoon van Luykas Luykasz. Goede (zie II) en Dieuwertje Breed. Luijkas is overleden op 15-11-1854 in Nieuwendam, 72 of 73 jaar oud.
Notitie bij Luijkas: Hij was boer. Bij de boedelscheiding van de nalatenschap van zijn ouders werd hem het volgende toegewezen: een huis, stukken land, een werf, drie koeien, acht schapen, een partij eenden, geld en zilverwerk. Totale waarde: f. 1545,80. Op 15 april 1809, toen hij al in Nieuwendam woonde, verkocht hij zijn bezittingen in Landsmeer aan zijn ongehuwde broer Simon Luijkasz. voor f. 1150,- Op 18 januari 1844 verkocht Luijkas zijn bezit in Nieuwendam aan zijn broer Simon Luijkasz. voor f. 5200,-
Luijkas trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 06-12-1807 in Landsmeer met Lijsje Jacobs Visser, 19 of 20 jaar oud. Lijsje is geboren in 1787 in Landsmeer, dochter van Jacob Willemsz. Visser en Barbara Hendriks Dusker. Zij is gedoopt op 14-02-1787 in Landsmeer. Lijsje is overleden op 23-09-1835 in Nieuwendam, 47 of 48 jaar oud.
Kind van Luijkas en Lijsje:
1 Jacob Luykas Goede, geboren op 27-06-1814 in Nieuwendam. Volgt IV.
IV Jacob Luykas Goede is geboren op 27-06-1814 in Nieuwendam, zoon van Luijkas Goede (zie III) en Lijsje Jacobs Visser. Jacob is overleden op 24-04-1858 in Landsmeer, 43 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Hij was boerenknecht en landman.
Beroep:
landman
Jacob trouwde, 23 jaar oud, op 04-03-1838 in Beemster met Jannetje Brummersma, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Jannetje: Jacob was boerenknecht en Jannetje dienstmeid.
Jannetje is geboren op 14-04-1810 in Ilpendam, dochter van Volkert Frederik Brummersma en Antje Martens Kramer. Jannetje is overleden op 07-03-1867 in Landsmeer, 56 jaar oud.
Kind van Jacob en Jannetje:
1 Jacob Jacobsz. Goede, geboren op 24-01-1846 in Landsmeer. Volgt V.
overgrootvader_jacob_goede2.jpg opstal_jacob_goede2.jpg scannen0001.jpg
1 overgrootvader Jacob Goede2
2 opstal Jacob Goede2
3 scannen0001
V Jacob Jacobsz. Goede (afb. 1 t/m 3) is geboren op 24-01-1846 in Landsmeer, zoon van Jacob Luykas Goede (zie IV) en Jannetje Brummersma. Hij is gedoopt op 15-02-1846 in Landsmeer. Jacob is overleden op 22-05-1922 in Amsterdam, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacob: Hij is begraven op Sloterdijk.
Notitie bij Jacob: Hij kreeg op 4-6-1897 ( Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland) het recht van opstal over de percelen 800 t/m 804 opdeSpaarndammerdijk in Sloterdijk. Hij was landbouwer en in 1898 winkelier op Sloterdijk. Op zijn gezinskaart (vanaf 1-1-1921?) staan ook Johannes Goede en het gezin van Antonie Bosch, zijn vrouw Antje Goede en hun dochter Petronella Femmetje Bosch. Bij iedereen staat als geloof Nederlans Hervormd. Bij Jacob jr. staat winkelier en dat hij weduwnaar is. Bij Antonie staat timmerman. Het beroep van Johannes is niet te ontcijferen. Als adres staat Spaarndammerdijk. Er staat ook de overlijdensdatum van Jacob op. Jacob was in 1902 getuige bij het huwelijk van zijn broer Volkert en zijn beroep was toen landbouwer.

Vanaf 1873 in de gemeente ingeschreven. (B63 en B142)

Op 26-6-1912 krijgt hij het recht van een uitpad ten behoeve van de percelen 800 t/ m 804. Een uitpad over de trap van het Dijkshuis en over het perceel 799 naar de kruin van "den Spaarndamschendijk".

Waarschijnlijk is de oude foto (1910?) van de winkel die de familie Goede ooit had op Sloterdijk. De winkel is in het huis met de klomp. Misschien komt hier nog eens een reactie op. Het lijkt zo’n beetje de plek waar opa Bosch woonde.
Beroep:
winkelier
petronella_slip2.jpg
4 Petronella Slip2
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 21-03-1873 in Sloten met Petronella Slip (afb. 4), 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Petronella: In de huwelijksakte is Jacob arbeider en woont hij in Sloten.Petronella is werkster. Haar ouders wonen in Sloten.De afkondigingen van het huwelijk waren zonder stuiting op de zondagen 9 en 16 maart. De bruidegom heeft voldaan aan de Nationale Militie.
Getuigen: Lucas Goede (32), veehoudersknecht en broer van de bruidegom, wonend in de Beemster. Jacob Slip (28), arbeider en broer van de bruid en wonende op Sloterdijk. Leendert van Wijk, 48, arbeider en Nicolaas Cornelis Blaauw , 24, arbeider. Jacob, Leendert en Nicolaas woonden te Sloterdijk.
De moeder van de bruid, Petronilla Kortman, ondertekent niet, want ze heeft nooit leren schrijven.
Petronella is geboren op 03-10-1851 in Sloten, dochter van Jacob Slip en Petronilla Kortman.
Notitie bij de geboorte van Petronella: Getuigen bij aangifte: Gijsbert van Beem (64) en Lammert van Beem (27), arbeider, beide wonende te Sloterdijk.
Petronella is overleden op 03-03-1903 in Sloterdijk, 51 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Petronella: Ze is begraven op Sloterdijk.
Notitie bij Petronella: Zij was werkster.
Kinderen van Jacob en Petronella:
1 Jannetje Jacobs Goede, geboren op 18-01-1874 in Sloten.
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Getuigen: Lammert Postma, 35, metselaar en Hendrik Calkoen, 25, klerk opde secretarie.
Jannetje is overleden op 12-02-1877 in Sloten, 3 jaar oud.
2 Jacob Jacobsz Goede, geboren op 14-02-1876 in Sloten. Volgt VI-a.
3 Jannetje Jacobs Goede, geboren op 30-09-1878 in Sloten. Volgt VI-b.
4 Pieter Goede, geboren op 08-06-1883 in Sloten. Volgt VI-c.
5 Antje Jacobs Goede, geboren op 23-03-1887 in Sloten (N.H.). Volgt VI-d.
6 Johannes Jacobsz Goede, geboren op 12-03-1891 in Sloten. Volgt VI-e.
jacob_goede2.jpg jefferson.jpg
5 Jacob Goede2
6 Jefferson
VI-a Jacob Jacobsz Goede (afb. 5 en 6) is geboren op 14-02-1876 in Sloten, zoon van Jacob Jacobsz. Goede (zie V) en Petronella Slip. Jacob is overleden op 30-01-1945 in Union (South Dakota), 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacob: Preciezer waarschijnlijk: Jefferson-Union County- South Dakota.
Notitie bij Jacob: Later naar Amerika geëmigreerd. Jacob kwam op 30 januari 1906 aan op Ellis Island. Bron: website Ellis Island. Hij was toen 29 en getrouwd. Hij was met de Noordam vertrokken uit Rotterdam en woonde daarvoor in Sloterdijk. In zijn Nederlandse tijd was hij warmoezier (nu: warmoezenier): groentekweker/ groenteverkoper.

Ook reist er ene Adriana van Akkeren uit Sloterdijk mee. Ze is 22 jaar. Op het scheepsmanifest staat dat Jacob en zijn vrouw 100 dollar mee hebben en Adriana 30 dollar. De bestemming is Sioux City in Iowa en ze hebben daar tickets voor. De bestemming is P.Goede, een broer van Jacob. Hiermee dus bewezen dat Pieter Goede een broer is, want die vertrok in 1905 naar Amerika. Pieter is voor Adriana een vriend. (geliefde??) Alle personen hebben zelf hun ticket betaald. Als beroep van Jacob staat er: farmer. In 1912 en ook nog in 1922 waren Jacob en zijn broer Pieter farmers in Jefferson, South Dakota.Via Ancestry: in 1910 en 1930 in Union en te vinden in de Draft Registration Cards van 1917-1918. In 1910 staat er als vrouw Trynted, dat zal wel Trijntje Oostwouder zijn. In 1930 staat er als vrouw Loyetye. Ook een verbastering van Trijntje? In de census van 1910 staat dat er een zwager van Jacob, John Oos... (onleesbaar), vrijgezel, op de farm werkt. Dat zou een broer van Trijntje kunnen zijn. (Jan Oostwouder uit 1886.)

In de Social Sec. Death Index van South Dakota staat een Jacob Goede van 31-1-1921, die op 13-10-1997 overlijdt. Laatst vermelde woonplaats: North Sioux City. Hij zou een zoon van Jacob en Trijntje kunnen zijn. Er woont ook nu (2006) een Jacob Goede van 32 in North Sioux City, maar die geeft nog geen antwoord op mijn brief.

De eerste naturalisatiepapieren (First Papers) zijn van 27-5-1919- Union- locaties: V00660 en V00653. De laatste (second papers) van 17-3-1925, locatie V00660.

Bron: South Dakota Naturalization Records Index. (blz 35)
Jacob trouwde, 29 jaar oud, op 21-07-1905 in Sloten met Trijntje Oostwouder, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Trijntje: Jacob is 29 en warmoezier.Hij woont in Sloten . Zijn vader leeft nog en is winkelier. Trijntje is 22 en zonder beroep. Zij woont in Sloten. Haar ouders wonen in Sloten en haar vader is arbeider.

Op 9 en 16 juli waren zonder stuiting de afkondigingen.

Getuigen: Jan Heijnberg, 53, koopman/ Hendrik Cornelis Roos, 25, barbier/ Johannes Cornelis Boele, 28, kleermaker/ Cornelis Eriks, 41 en wagenmaker. Zij wonen allemaal op Sloterdijk.
Trijntje is geboren op 17-04-1883 in Venhuizen, dochter van Cornelis Oostwouder en Dieuwertje Beemsterboer. Trijntje is overleden.
Kind van Jacob en Trijntje:
1 Petronella J. (Nellie) Goede, geboren in 1911 in South Dakota. Volgt VII-a.
jannetje_goede2.jpg
7 Jannetje Goede2
VI-b Jannetje Jacobs Goede (afb. 7) is geboren op 30-09-1878 in Sloten, dochter van Jacob Jacobsz. Goede (zie V) en Petronella Slip.
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Getuigen: Thomas Smit, 68, arbeider. Arie Veen, 33, spoorwachter. Beide wonend op Sloterdijk.
Jannetje is overleden op 18-07-1957 in Amsterdam, 78 jaar oud. Jannetje trouwde, 19 jaar oud, op 24-03-1898 in Sloten met Wilhelmus Cornelissen, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Wilhelmus: Wilhelmus is 21 en winkelier.Hij woont in Sloten. Zijn vader is landbouwer en zijn moeder is overleden. Jannetje is 19, zonder beroep en woont in Sloten. Haar ouders wonen in Sloten en haar vader is winkelier.

De afkondigingen waren op 14 en 21 maart, zonder stuiting.

Het paar erkent een kind van het manlijk geslacht met de naam Wilhelmus.

Getuigen: Gijsbert Cornelissen, 44, landbouwer, oom van de bruidegom uit Haarlemmerliede. Hendrik Cornelissen, 42, winkelier en oom van de bruidegom uit Sloten. Lucas Goede, 54, landbouwer, oom van de bruid uit Beemster. Volkert Goede, 54, machinist, oom van de bruid uit Landsmeer.
Wilhelmus is geboren op 25-06-1876 in Anna Paulowna, zoon van Jan Hendrik Cornelissen en Antonia Schilderman. Wilhelmus is overleden op 18-05-1957 in Amsterdam, 80 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmus: Hij was caféhouder in Halfweg.
Kind van Jannetje en Wilhelmus:
1 Wilhelmus Cornelissen, geboren op 07-11-1897 in Sloten. Wilhelmus is overleden.
VI-c Pieter Goede is geboren op 08-06-1883 in Sloten, zoon van Jacob Jacobsz. Goede (zie V) en Petronella Slip. Pieter is overleden op 26-05-1951 in Union (South Dakota), 67 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Ook Pieter emigreerde naar Amerika. Hij was de eerste en arriveerde op 5 juni 1905 met de Rijndam uit Rotterdam op Ellis Island. Hij was toen ongehuwd en woonde daarvoor in Haarlem. Beide broers (Pieter en Jacob) kwamen terecht in Jefferson, South Dakota en werkten als landbouwer. Deze Pieter staat in het boek over de familie Goede niet vermeld als broer, maar hij is het wel! Dat blijkt ook uit een oudere kaart uit het bevolkingsregister.

Hij reisde met twee broers uit Haarlem: Christiaan en Henri Bouwmeester.

De eerste naturalisatiepapieren (first papers) zijn van 31-5-1927,Union, locatie V00654 en V00661. De laatste (second papers) van 16-3-1931, locatie V00661 (blz 219)

Hier (second papers) staat ook zijn vrouw, Adriana van Akkeren: 26-10-1931, Union, locatie V00661 Bron: South Dakota Naturalization Records Index.(blz 226)

Via Ancestry: in 1910 in Union en te vinden in de Draft Registration Cards van 1917-1918. Als vrouw genoemd: Adriana. Dat zal dan de Adriana van Akkeren zijn, die met zijn broer Jacob meekwam. Pieter is hier 35 en farmer. Hij is van gemiddelde lengte, gemiddelde bouw, heeft grijze ogen en licht gekleurd haar. Getekend op 12-9-1918 in Elk Point, Union County, South Dakota.

In de census van 1910 wordt een partner uit Nederland vermeld: Harmon Fanderlee, 30 jaar oud. Op 15-4-1914 trouwt ene Harmen van der Lee op 35-jarige leeftijd. Dat zou hem heel goed kunnen zijn.
Pieter trouwde met Jane Adriana van Akkeren. Jane is geboren in 1883 in Sloten. Jane is overleden.
Notitie bij Jane: Van haar geen geboorte in Sloten gevonden. Wel via Genlias een familie Van Akkeren die uit Zeeland komt: Oudelande. De ouders van Adriana zouden Adriaan van Akkeren en Sara Kosten kunnen zijn. Dit echtpaar woonde in Sloten.
Kinderen van Pieter en Jane:
1 Nellie Goede, geboren op 31-10-1906 in Sioux City-Iowa. Volgt VII-b.
2 John Goede, geboren in 1912 in South Dakota?. Volgt VII-c.
3 Jacob Goede, geboren op 31-01-1921 in South Dakota?. Volgt VII-d.
omabosch22.jpg scannen0002.jpg antjenellie_001.jpg antjegoede.jpg
8 omabosch22
9 scannen0002
10 antjenellie 001
11 antjegoede
VI-d Antje Jacobs Goede (afb. 8 t/m 11) is geboren op 23-03-1887 in Sloten (N.H.), dochter van Jacob Jacobsz. Goede (zie V) en Petronella Slip.
Notitie bij de geboorte van Antje: Geboren om 18.00 uur. Getuigen: Jacob Slip, 44, slachter. Jacobus Cornelis Weers, 34, spoorwegwachter. Beide wonend op Sloterdijk.
Antje is overleden op 30-07-1953 in Sloterdijk, 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antje: Zij is begraven op Sloterdijk.
Notitie bij Antje: Omstreeks 1900 had de familie Goede, de ouders van Antje dus, een winkel op de Spaarndammerdijk 639. (of op 331-333, te zien op een oude foto: huis met winkel, boven de deur een klomp) In het begin van de twintiger jaren werd het winkeltje opgeheven. Op 7-6-1922 was er opheffingsuitverkoop. Opa Bosch had nog een tijdlang de koffiemolen in zijn bezit. Later ging de molen naar zijn dochter en zijn kleinzoon. In de oorlog werd die molen gebruikt om rogge en tarwe te malen en heeft daarvan veel te lijden gehad. Helaas moesten Bert (kleinzoon van Antonie Bosch en Antje Goede) en Ton Hemrika de molen in 2005 weg doen, want het ijzer was totaal vergaan. Het laatje is er nog met daarop het verhaal door Petronella Femmetje Bosch opgeschreven. Ook is er nog een weegschaal uit de winkel.
antonie_en_antje_bosch2.jpg opabosch_001.jpg hypotheek_antonie_bosch2.jpg huwelijk_opa_en_oma_bosch2.jpg
12 Antonie en Antje Bosch2
13 opabosch 001
14 hypotheek Antonie Bosch2
15 Huwelijk opa en oma Bosch2
Antje trouwde, 31 jaar oud, op 17-10-1918 in Sloten met Antonie Bosch (afb. 12 t/m 15), 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antje en Antonie: Bij het huwelijk is broer Henk Bosch getuige.
Antonie is geboren op 26-09-1887 in Putten-Hell, zoon van Aalbert Bosch en Femmetje Dijkhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1887.
Notitie bij de geboorte van Antonie: Vader Aalbert doet de aangifte en is arbeider. Getuigen waren Lubbert van Halestein, 42 en landbouwer en Antonie Kamphuis, 29 en smid. In de akte staat Bosch. Woonhuis G, nr 61b
Antonie is overleden op 13-11-1972 in Sloterdijk, 85 jaar oud. Hij is begraven op 17-11-1972 in Nieuwe Ooster Begraafplaats.
Notitie bij overlijden van Antonie: Hij is begraven op de Nieuwe Ooster. Alg. 54-B-311
Notitie bij Antonie: Hij was timmerman bij de woningdienst van de gemeente Amsterdam. Op zijngezinskaart staat als adres Spaarndammerdijk 639. Hij kwam uit het huis van Jacob Goede. Bij hem woonde tot 1922 ook Johannes Goede die in 1922 met Antje Muller trouwt. Ook staat overal Nederlans Hervormd. Bij Antonie staat nog steeds timmerman en bij Petronella Femmetje staat kantoorbediende.

Het nummer is B 184, maar verder terug, als hij nog bij zijn schoonouders inwoont, is het B 142, ook het nummer van zijn schoonvader. Diens eerste adres was B63

Op 12-8-1936 krijgt hij het recht van opstal op het perceel 800. Hij is dan gemeentewerkman. Sectie B, Sloten, grootte: 57 centiaren. Voor de tijd van 20 jaar en eindigend op 31-12-1955. Op 17-4-1956 werd het recht van opstal weer verlengd met nu dochter Nellie met een vierde aandeel in het opstalrecht.

Je ziet in een stuk van dijkgraaf Pijnacker van 12-8-1936 dat perceel 801 van Johannes Deun is, perceel 802 van martinus Verschuren en perceel 803 van Huibertje Vonk, getrouwd met Lodewijk Knibbe. Recht van opstal tot 31-12-1940.

In 1941 deed hij aangifte van diefstal van gereedschap uit een rijwieltas. De fiets stond in het portaal van de Gemeentelijke Woningdienst 13-15. Tussen 14 en 15 uur werden ontvreemd: een benzinen soldeerbout en een blikken kruikje ter waarde van 15 gulden. Eigendom van de gemeente Amsterdam. Antonie is 54 en timmerman.
Beroep:
Timmerman
Kind van Antje en Antonie:
1 Petronella Femmetje (Nellie) Bosch, geboren op 13-04-1919 in Sloten. Volgt VII-e.
johannes_goede.jpg
16 Johannes Goede
VI-e Johannes Jacobsz Goede (afb. 16) is geboren op 12-03-1891 in Sloten, zoon van Jacob Jacobsz. Goede (zie V) en Petronella Slip.
Notitie bij de geboorte van Johannes: Getuigen:Johannes van Raffen, 37, spoorwegwerker. Bernardus Cornelis van Rond, 34, arbeider. Beide wonend te Sloterdijk.
Johannes is overleden op 26-07-1943 in Amsterdam, 52 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Op de foto zie je Jan (Johannes) met trompet en naast hem zijn broer Jacob Goede.

Johannes regelde de erfenis van zijn vader, die toen al weduwnaar was. Elk kind kreeg in 1923 2453 gulden. Op 21-8-1922 verscheen hij voor notaris Pieter Reiner van Ellekom en hij was toen gemeenteambtenaar. Hij is gemachtigde van Jacob Goede, landbouwer te Jefferson, South Dacota en ook voor Pieter Goede, ook landbouwer in Jefferson. Ook voor Jannetje Goede, getrouwd met Willem Cornelissen, koopman te Halfweg. Tenslotte voor Antje Goede, getrouwd met Antonie Bosch.Er is sprake van de verkoop van perceel 802 aan Martinus Verschuren voor f.3000,- Dit komt bij de erfenis van de kinderen van zijn vader Jacob Goede.

De erfenis ( stukken van notaris Ary van Riel, 15-2-1923) bestond o.a. uit contanten: 2845,- en de opbrengsten van de percelen: 802 van J.Verschuren f. 3011,43/ 801 van J.Deun f. 2997,14/ 803 van J.Knibbe f.3000,- / 800 van A.Bosch f. 2000,- De dogcar bracht f. 120,- op en de uitverkoop van de winkel f. 50,-. Johannes zorgt voor rekening en verantwoording. Hij tekent met John Goede.

Hij bezocht in 1912 als vrijgezel zijn broers in Jefferson. Hij betaalde het ticket zelf en had 25 dollar mee. Hij was blond en had blauwe ogen. Zijn lengte was 5 ft 8. (bijna 1.73) 1 foot is 12 inches en een inch= 2.54 cm. Hij was toen 21. Zijn beroep was : gardener.

Op een oude gezinskaart van zijn vader staat als beroep: ambtenaar.

Op zijn persoonskaart staat als adres: Brederodestraat 46, 2 hoog.

In het archief van personeelszaken van Sloterdijk: toegangsnr 341 en inventarisnr 400, vond ik nog iets over zijn aanstellingen. Op 1-1-1916 werd hij derde klerk bij het gasbedrijf met een jaarwedde van 650 gulden. Op 16-1-1918 wrdt hij al eerste klerk bij het gasbedrijf met een jaarwedde van 1150 gulden en 3 jaarlijkse verhogingen van 100 gulden tot een maximum van 1450 gulden. Per 1-7-1919 wordt hij eerste klerk bij de Gemeentelijke Lichtbedrijven.
Johannes trouwde, 31 jaar oud, op 11-10-1922 in Amsterdam met Antje Muller, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Antje: Ik heb een kopie van de gezinskaart. Als adressen zie ik: Sloterweg 1345 en Spaarndammerdijk B 179. Hij komt van Antonie Bosch, B 184. Als beroepen staan er: gemeenteambtenaar en caféhouder.

Huwelijksakte: Johannes is hoofdklerk bij de gemeentegasfabriek.Hij is 31, woont in Amsterdam en zijn ouders zijn overleden. Antje is zonder beroep en woont in Sloten. Zij is 31 en haar ouders leven nog. Haar vader is smid.

De afkondiging is onverhinderd geschied op 31 september.

Getuigen: Fopp Brugts Muller, broer van de bruid, 28 en smid. Willem Cornelissen, zwager van de bruidegom, 46 en koopman. Hij woont in Haarlemmerliede/ Spaarnwoude. ( de man van Jannetje Goede).
Antje is geboren op 23-02-1891 in Sloten, dochter van Cornelius Christian Muller en Wijke van Wallinga.
Notitie bij de geboorte van Antje: Getuigen: Christiaan Muller, 71, smid en Pieter Christiaan Muller, 39 en smid. Zij woonden allebei te Sloterdijk.
Antje is overleden op 24-03-1988 in Hilversum, 97 jaar oud.
Notitie bij Antje: Zij is verwant aan de laatste hoefsmid van Sloterdijk: Fob Muller die vanaf 1944 alleen verder ging, toen zijn neef Rutgert overleed.

Archiefkaart: Brederostraat 46 2 hoog.
Kinderen van Johannes en Antje:
1 Jacob Cornelius Goede, geboren op 17-12-1923 in Amsterdam. Jacob is overleden op 26-12-1923 in Amsterdam, 9 dagen oud.
2 John Cornelius Goede, geboren op 01-10-1926 in Amsterdam. Volgt VII-f.
VII-a Petronella J. (Nellie) Goede is geboren in 1911 in South Dakota, dochter van Jacob Jacobsz Goede (zie VI-a) en Trijntje Oostwouder. Petronella is overleden.
Notitie bij Petronella: In de census van 1920 wordt zij als dochter van 3 genoemd, maar dat moet 9 zijn. Die census was ook zeer slecht leesbaar. In de census van 1930 staat ze als ongetrouwde 19-jarige. In de census van 1910 staat dat Jacob en Trijntje geen kinderen hadden.
Petronella trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 19-03-1932 in Union County (SD) met Wallace E. Lilly, 27 of 28 jaar oud. Wallace is geboren in 1904. Wallace is overleden.
Notitie bij Wallace: Ik vond een Wallace E. Lilly uit 1904 die in 1930 in Plymouth in Iowa woonde.
nelly_goede_van_jacob_amerika2.jpg janegoede.jpg
17 Nelly Goede van Jacob-Amerika2
18 JaneGoede
VII-b Nellie Goede (afb. 17 en 18) is geboren op 31-10-1906 in Sioux City-Iowa, dochter van Pieter Goede (zie VI-c) en Jane Adriana van Akkeren. Nellie is overleden in 1993 in Shawano (Wisconsin), 86 of 87 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Nellie: Via Ancestry was dit het enige overlijden dat ik van een Nellie schweppe kon vinden.
Notitie bij Nellie: In de census van 1910 staat er een dochter Nellie van 3 jaar oud, geboren in Iowa. Dat staat ook bij haar moeder, maar dat is toch echt een Nederlandse. Ik heb lang gedacht dat deze Nellie bij broer Jacob hoorde.

In 1954 was er op Sloterdijk bezoek van een Jane Goede , 72, uit Amerika. Ik denk dat dat Adriana was. Zij had haar dochter Nellie Schweppe (46) mee, met kleinkind Jane Schweppe (13). Op de foto zie je links Nellie Schweppe-Goede en rechts haar dochter, Jane Schweppe. In het midden Jane Goede (Adriana van Akkeren?)

De foto van Nellie zou ook Petronella, haar nichtje uit 1911 kunnen zijn.
Nellie trouwde met Harold Schweppe. Harold is overleden.
Kind van Nellie en Harold:
1 Jane (Jana) Schweppe. Volgt VIII-a.
VII-c John Goede is geboren in 1912 in South Dakota?, zoon van Pieter Goede (zie VI-c) en Jane Adriana van Akkeren. John is overleden. John trouwde met Mary.
Notitie bij het huwelijk van John en Mary: Julie en Suzie wonen in Iowa.
Kinderen van John en Mary:
1 Julie Goede.
2 Suzie Goede.
3 George Goede. George is overleden.
VII-d Jacob Goede is geboren op 31-01-1921 in South Dakota?, zoon van Pieter Goede (zie VI-c) en Jane Adriana van Akkeren. Jacob is overleden. Jacob trouwde met Marjory Renne.
Kinderen van Jacob en Marjory:
1 John Goede. Volgt VIII-b.
2 James Goede. Volgt VIII-c.
3 Peter Goede. Volgt VIII-d.
trouwboekje_ouders2.jpg image__15_.jpg nellie12.jpg image__11_.jpg nellie.jpg
19 trouwboekje ouders2
20 Image (15)
21 nellie12
22 Image (11)
23 nellie
VII-e Petronella Femmetje (Nellie) Bosch (afb. 19 t/m 23) is geboren op 13-04-1919 om 14:00 in Sloten, dochter van Antonie Bosch en Antje Jacobs Goede (zie VI-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-04-1919.
Notitie bij de geboorte van Petronella: Aangifte door Antonie Bosch, oud 31 en timmerman en Dirk Franciscus Jacobus Stijl, 29 en brandstoffenhandelaar. Allebei wonende te Sloten. Geboorte in wijk B, nummer 132.
Petronella is overleden op 10-09-2001 in Hoorn, 82 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Petronella: Ze is gecremeerd in Hoorn.
Notitie bij Petronella: Zij slaagde in 1935 voor de Mulo. Verder slaagde ze in 1935 voor een cursus machineschrijven en in 1936 voor stenografie. Achtereenvolgens werkte ze vanaf 1936 tot 1947 bij de Orion Wol Maatschappij, de assurantiemaatschappij De Nederlanden van 1845 en bij de Burgerlijke Stand in Amsterdam. De laatste jaren van haar leven woonde ze in een verzorgingsflat in Hoorn: Betsy Perk.

Op 19-11-1973 wordt het huis van opa Bosch (B 1535) verkocht aan de gemeente. Voor het schamele bedrag van f. 1750,- het opstalrecht was al opgezegd per 1-3-1965. De vergoeding daarvoor wordt nu vastgesteld op f. 6750,- Totale opbrengst: f. 8500,-
pama2.jpg bertus_001.jpg mapa_001.jpg pax_001.jpg
24 pama2
25 bertus 001
26 mapa 001
27 pax 001
Petronella trouwde, 26 jaar oud, op 20-12-1945 in Amsterdam met Siebertus Hemrika (afb. 24 t/m 27), 26 jaar oud, nadat zij op 31-07-1945 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Petronella en Siebertus: De verloving was op 12-4-1942.

Bij het huwelijk waren o.a. de volgende familieleden: IJmkje Hemrika, een zus van opa Hemrika, met haar tweede man, Casper Jansen. Antje Muller-Goede, getrouwd met Johannes Goede, een broer van oma Bosch. Ook haar zoon was er: Johannes. Maaike(Martha) Hemrika, een zus van opa Hemrika en haar man Nicolaas de Mare. Femmetje Bosch, een dochter van Dirk Bosch, een broer van opa Bosch. Lien Hoevenberg- Van de Made, een dochter van Hebeltje (Lien) Hemrika, een zus van opa Hemrika. De getuigen waren: broer Piet Hemrika en...?

Het adres werd vanag 19-11-1945 Kanaalstraat 139, 3 hoog. Vanaf 3-11-1956 naar de Theodorus Majofskistraat 29, 2 hoog. Op 2-3-1975 naar Castricum, Helmbloem 23. Moeder op 22-5-1985 naar Nachtwachtlaan 332 in Amsterdam en tenslotte op 21-1-1999 naar Betsy Perk 247 in Hoorn
Siebertus is geboren op 21-07-1919 in Amsterdam, zoon van Eelke Sietze Hemrika en Cornelia Frederika (Cor) van den Broek. Siebertus is overleden op 03-12-1984 in Castricum, 65 jaar oud.
Notitie bij Siebertus: Werkzaam vanaf 1944 als arbeidsbemiddelaar bij het Arbeidsbureau in Amsterdam en later als consulent bij het leerlingwezen. Hij haalde in 1942 zijn examens in handelscorrespondentie en boekhouden bij het Nederlandse Handelsinstituut in Amsterdam. Bij het Arbeidsbureau werkte hij bij de bemiddeling. O.a. voor de kleding- en houtindustrie, maar ook bij de bijzondere bemiddeling, onder meer voor doven en slechthorenden. Hij leerde toen"even" de gebarentaal. Hij vertegenwoordigde het Arbeidsbureau bij de Sociale Dienst van het ministerie voor Oorlog na de aktie in Indonesië.Hij was ook betrokken bij de opvang van gerepatrieerden.

Op 28-6-1943 tewerkgesteld in het Aufnahmegebiet Brandenburg-Berlijn. Er werd een paspoort gemaakt.Zie afbeelding. Op 23-9-1943 keert hij terug wegens ziekte van zijn moeder. Zijn steunnummer was 4237 en hij was bankbediende/ kantoorbediende.
Beroep:
Consulent leerlingwezen
Kind van Petronella en Siebertus:
1 Siebertus Hemrika, geboren op 17-04-1948 in Amsterdam. Volgt VIII-e.
johngoede.jpg
28 johngoede
VII-f John Cornelius Goede (afb. 28) is geboren op 01-10-1926 in Amsterdam, zoon van Johannes Jacobsz Goede (zie VI-e) en Antje Muller. John trouwde, 24 jaar oud, op 22-06-1951 met C.M.M. Meijer.
VIII-a Jane (Jana) Schweppe, dochter van Harold Schweppe en Nellie Goede (zie VII-b). Jane trouwde met Don Drier.
VIII-b John Goede, zoon van Jacob Goede (zie VII-d) en Marjory Renne. John trouwde met Tammi Graber.
Notitie bij het huwelijk van John en Tammi: Wonend in Iowa.
Kinderen van John en Tammi:
1 Case Goede.
2 Brittany Goede.
VIII-c James Goede, zoon van Jacob Goede (zie VII-d) en Marjory Renne. James trouwde met Barbara Bingham.
Notitie bij het huwelijk van James en Barbara: Wonend in North Sioux City.
Kinderen van James en Barbara:
1 Nicholas Goede. Volgt IX-a.
2 Jared Goede.
Notitie bij Jared: Wonend in Sioux Falls, South Dakota.
3 Aaron Goede.
Notitie bij Aaron: College: Ames, Iowa.
VIII-d Peter Goede, zoon van Jacob Goede (zie VII-d) en Marjory Renne. Peter trouwde met Stephani Engel.
Notitie bij het huwelijk van Peter en Stephani: Wonend in Minniapolis, Minnesota.
Kinderen van Peter en Stephani:
1 Dane Goede.
2 Whitney Goede.
bertpa.jpg gezin_001.jpg paik_001.jpg image__2_.jpg
29 bertpa
30 gezin 001
31 paik 001
32 Image (2)
VIII-e Siebertus Hemrika (afb. 29 t/m 32) is geboren op 17-04-1948 om 04:05 in Amsterdam, zoon van Siebertus Hemrika en Petronella Femmetje (Nellie) Bosch (zie VII-e). Bij de geboorte woog Siebertus 3120 gr.
Notitie bij Siebertus: Ik werkte als leraar Nederlands op de scholengemeenschap Werenfridus in Hoorn. Daarvoor 20 jaar op een Mavo in Opmeer die jammer genoeg te klein werd. Ik houd van tennis, lezen, teksten maken en muziek beluisteren. Genealogie is mijn grote hobby geworden. Sinds 1-9-2010 ben ik met FPU.
Beroep:
leraar Nederlands
Siebertus trouwde, 24 jaar oud, op 06-10-1972 in Bergen met Anthonia Dorotea Maria Henneman, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Siebertus en Anthonia: Verloving op 18-3-1972.
Anthonia is geboren op 23-07-1951 in Bergen, dochter van Adrianus Johannes Henneman en Jannetje Kieft.
Notitie bij Anthonia: Zij was bedrijfsleidster in Restaurant Niedorp en nu vult ze haar vrije tijd met creatief werk als binnenhuisarchitectuur, meubels maken etc. etc. Zeer fanatiek tenisster, voorheen handbal.
Kinderen van Siebertus en Anthonia:
1 Lilian Hemrika, geboren op 11-07-1974 in Opmeer. Volgt IX-b.
2 Bas Hemrika, geboren op 07-01-1978 in Opmeer. Volgt IX-c.
IX-a Nicholas Goede, zoon van James Goede (zie VIII-c) en Barbara Bingham. Nicholas trouwde met Christen Appletoft.
Notitie bij het huwelijk van Nicholas en Christen: Wonend in Des Moines, Iowa
IX-b Lilian Hemrika is geboren op 11-07-1974 om 22:15 in Opmeer, dochter van Siebertus Hemrika (zie VIII-e) en Anthonia Dorotea Maria Henneman. Lilian ging een geregistreerd partnerschap aan met Rauke Wouda. Rauke is geboren op 16-04-1976 in Hoorn.
Kinderen van Lilian en Rauke:
1 Nikki Anne Janna Wouda, geboren op 23-02-2006 in Opmeer.
2 Jamie Bastiaan Rouke Wouda, geboren op 07-05-2008 in Opmeer.
3 Robby Adriaan Paul Wouda, geboren op 10-08-2010 in Opmeer.
Notitie bij Robby: Robby rechtsboven met rechtsonder Zeeger, de zoon van Bas en Josine. Linksboven Nikki en linksonder Jamie.
IX-c Bas Hemrika is geboren op 07-01-1978 om 15:37 in Opmeer, zoon van Siebertus Hemrika (zie VIII-e) en Anthonia Dorotea Maria Henneman. Bij de geboorte woog Bas 4000 gr. en was hij 53 cm. lang.
Notitie bij Bas: Bas woonde in Amsterdam in de Comeniusstraat in Slotervaart. Zijn vader heeft daar niet ver vandaan gewoond. Vanaf 2004 woont hij weer in Opmeer. Na de Havo is hij een politieopleiding gaan volgen die opleidt tot hoofdagent. Inmiddels is hij officieel hoofdagent.
Bas ging samenwonen met Josine Pelt. Josine is geboren op 15-05-1978 in Hoogwoud, dochter van René Pelt en Jannie Langedijk.
Kind van Bas en Josine:
1 Zeeger Johannes Hemrika, geboren op 09-09-2010 in Hoorn.

Index (87 personen)

Mary [Partner van VII-c]  VII-c
Akkeren, Jane Adriana van (*1883) [Partner van VI-c]  VI-c; VII-b; VII-c; VII-d
Appletoft, Christen [Partner van IX-a]  IX-a
Beemsterboer, Dieuwertje (*25-01-1859) [Schoonmoeder van VI-a]  VI-a
Bingham, Barbara [Partner van VIII-c]  VIII-c; IX-a
Bosch, Aalbert (*02-05-1858, †15-10-1930) [Schoonvader van VI-d]  VI-d
Bosch, Antonie (*26-09-1887, †13-11-1972) [Partner van VI-d]  VI-d; VII-e
Bosch, Petronella Femmetje (Nellie) (*13-04-1919, †10-09-2001) [Nummer VII-e]  VII-e; VIII-e
Breed, Dieuwertje (†30-11-1802) [Partner van II]  II; III
Breed, Sijmons Jansz. (†18-01-1765) [Schoonvader van II]  II
Broek, Cornelia Frederika (Cor) van den (*03-09-1892, †25-05-1980) [Schoonmoeder van VII-e]  VII-e
Brummersma, Jannetje (*14-04-1810, †07-03-1867) [Partner van IV]  IV; V
Brummersma, Volkert Frederik (*1769, †11-07-1846) [Schoonvader van IV]  IV
Cornelissen, Jan Hendrik [Schoonvader van VI-b]  VI-b
Cornelissen, Wilhelmus (*25-06-1876, †18-05-1957) [Partner van VI-b]  VI-b
Cornelissen, Wilhelmus (*07-11-1897) [Zoon van VI-b]  VI-b,1
Dijkhuizen, Femmetje (*24-02-1859, †20-03-1929) [Schoonmoeder van VI-d]  VI-d
Drier, Don [Partner van VIII-a]  VIII-a
Dusker, Barbara Hendriks [Schoonmoeder van III]  III
Engel, Stephani [Partner van VIII-d]  VIII-d
Goede, Aaron [Zoon van VIII-c]  VIII-c,3
Goede, Antje Jacobs (*23-03-1887, †30-07-1953) [Nummer VI-d]  VI-d; VII-e
Goede, Brittany [Dochter van VIII-b]  VIII-b,2
Goede, Case [Zoon van VIII-b]  VIII-b,1
Goede, Dane [Zoon van VIII-d]  VIII-d,1
Goede, George [Zoon van VII-c]  VII-c,3
Goede, Jacob (*31-01-1921) [Nummer VII-d]  VII-d; VIII-b; VIII-c; VIII-d
Goede, Jacob Cornelius (*17-12-1923, †26-12-1923) [Zoon van VI-e]  VI-e,1
Goede, Jacob Jacobsz (*14-02-1876, †30-01-1945) [Nummer VI-a]  VI-a; VII-a
Goede, Jacob Jacobsz. (*24-01-1846, †22-05-1922) [Nummer V]  V; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d; VI-e
Goede, Jacob Luykas (*27-06-1814, †24-04-1858) [Nummer IV]  IV; V
Goede, James [Nummer VIII-c]  VIII-c; IX-a
Goede, Jannetje Jacobs (*18-01-1874, †12-02-1877) [Dochter van V]  V,1
Goede, Jannetje Jacobs (*30-09-1878, †18-07-1957) [Nummer VI-b]  VI-b
Goede, Jared [Zoon van VIII-c]  VIII-c,2
Goede, Johannes Jacobsz (*12-03-1891, †26-07-1943) [Nummer VI-e]  VI-e; VII-f
Goede, John [Nummer VIII-b]  VIII-b
Goede, John (*1912) [Nummer VII-c]  VII-c
Goede, John Cornelius (*01-10-1926) [Nummer VII-f]  VII-f
Goede, Julie [Dochter van VII-c]  VII-c,1
Goede, Luijkas (*1781, †15-11-1854) [Nummer III]  III; IV
Goede, Luycas Luycasz (*1696, †21-12-1761) [Nummer I]  I; II
Goede, Luykas Luykasz. (*1730, †19-02-1800) [Nummer II]  II; III
Goede, Nellie (*31-10-1906, †1993) [Nummer VII-b]  VII-b; VIII-a
Goede, Nicholas [Nummer IX-a]  IX-a
Goede, Peter [Nummer VIII-d]  VIII-d
Goede, Petronella J. (Nellie) (*1911) [Nummer VII-a]  VII-a
Goede, Pieter (*08-06-1883, †26-05-1951) [Nummer VI-c]  VI-c; VII-b; VII-c; VII-d
Goede, Suzie [Dochter van VII-c]  VII-c,2
Goede, Whitney [Dochter van VIII-d]  VIII-d,2
Graber, Tammi [Partner van VIII-b]  VIII-b
Hemrika, Bas (*07-01-1978) [Nummer IX-c]  IX-c
Hemrika, Eelke Sietze (*07-01-1890, †02-06-1949) [Schoonvader van VII-e]  VII-e
Hemrika, Lilian (*11-07-1974) [Nummer IX-b]  IX-b
Hemrika, Siebertus (*21-07-1919, †03-12-1984) [Partner van VII-e]  VII-e; VIII-e
Hemrika, Siebertus (*17-04-1948) [Nummer VIII-e]  VIII-e; IX-b; IX-c
Hemrika, Zeeger Johannes (*09-09-2010) [Zoon van IX-c]  IX-c,1
Henneman, Adrianus Johannes (*15-11-1917, †19-11-1993) [Schoonvader van VIII-e]  VIII-e
Henneman, Anthonia Dorotea Maria (*23-07-1951) [Partner van VIII-e]  VIII-e; IX-b; IX-c
Heynis, Trijntje Dirks (*1699, †14-02-1776) [Partner van I]  I; II
Heynisz, Dirk (*29-04-1674) [Schoonvader van I]  I
Kieft, Jannetje (*06-10-1922, †07-01-2009) [Schoonmoeder van VIII-e]  VIII-e
Kortman, Petronilla (*1807, †08-07-1877) [Schoonmoeder van V]  V
Kramer, Antje Martens (†<1838) [Schoonmoeder van IV]  IV
Langedijk, Jannie [Schoonmoeder van IX-c]  IX-c
Lilly, Wallace E. (*1904) [Partner van VII-a]  VII-a
Meijer, C.M.M. [Partner van VII-f]  VII-f
Mul, Lijsbeth Pieters (*24-12-1673) [Schoonmoeder van I]  I
Muller, Antje (*23-02-1891, †24-03-1988) [Partner van VI-e]  VI-e; VII-f
Muller, Cornelius Christian (*15-11-1862, †18-07-1941) [Schoonvader van VI-e]  VI-e
Oostwouder, Cornelis (*19-03-1859) [Schoonvader van VI-a]  VI-a
Oostwouder, Trijntje (*17-04-1883) [Partner van VI-a]  VI-a; VII-a
Pelt, Josine (*15-05-1978) [Partner van IX-c]  IX-c
Pelt, René (*31-12-1945) [Schoonvader van IX-c]  IX-c
Renne, Marjory [Partner van VII-d]  VII-d; VIII-b; VIII-c; VIII-d
Schilderman, Antonia (†<1898) [Schoonmoeder van VI-b]  VI-b
Schweppe, Harold [Partner van VII-b]  VII-b; VIII-a
Schweppe, Jane (Jana) [Nummer VIII-a]  VIII-a
Slip, Jacob (*30-04-1805, †26-12-1873) [Schoonvader van V]  V
Slip, Petronella (*03-10-1851, †03-03-1903) [Partner van V]  V; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d; VI-e
Visser, Jacob Willemsz. (†11-03-1836) [Schoonvader van III]  III
Visser, Lijsje Jacobs (*1787, †23-09-1835) [Partner van III]  III; IV
Wallinga, Wijke van (*13-10-1864) [Schoonmoeder van VI-e]  VI-e
Wouda, Jamie Bastiaan Rouke (*07-05-2008) [Zoon van IX-b]  IX-b,2
Wouda, Nikki Anne Janna (*23-02-2006) [Dochter van IX-b]  IX-b,1
Wouda, Rauke (*16-04-1976) [Partner van IX-b]  IX-b
Wouda, Robby Adriaan Paul (*10-08-2010) [Zoon van IX-b]  IX-b,3
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 16-02-2014 21:46