Raadsels:

 

1.         Het leven van Barteld Sytses Hemrica (1711-1784), geboren in Bergum, Friesland.

 

Van zijn leven is eigenlijk weinig bekend. Hij overleed in 1784 in Leeuwarden. In 1778 is in Bergen op Zoom ene Bartel Sytses Hemrica getuige bij de doop van zoon Bartel van Johannes Bocher/ Bucher en Anna Hemrica. Ik kan geen huwelijk van hem vinden. Sinds kort wat meer gevonden in de Leeuwarder Courant.

 

Een Sanneke Hemrica, gehuwd met Cornelis Giele/ Van Geelen noemt in 1794 haar zoon Bartel bij de doop in Den Bosch.

 

In ieder geval is een familieband duidelijk, ook al vanwege de verdere naamgeving bij de kinderen van Anna en Sanneke. De moeder van Barteld was Sanneke Alberts.

  

Het laatste vermoeden is, dat Anna en Sanneke dochters van broer Siewert Hemrica (1713-1760/ broer van Bartel) zijn. Van Irene Visser kwam de informatie dat Anna als patroniem Sieuwes had!

 

2. De kinderen van Jan Sytses Hemrica en Martjen Remmerts (Remery):

 

Pieter uit 1713 trouwt met Aaltje Gosses in Oenkerk in 1743. Kinderen???

Hoe gaat het verder met Remmert uit 1715, Leffert uit 1719, en Trijntje uit 1724??

Claas uit 1727 trouwt met Saapke Bruins in 1763 in Leeuwarden. Hoe gaat het verder met hun kinderen? (Jan 1765/ Berber 1766 en Claaske 1774)

 

3. Leffert Sytses Hemrica trouwt Anna van Cotten. Wanneer? Waar? Een Sietse wordt geboren in 1723 in Ureterp. En verder?

 

4. In de overlijdensakte van Sytse Hemrica van 1824 te Leeuwarden staat dat hij als moeder ene Sytske Beekkerk had. Mijn Sytse was een zoon van Siewert Hemrica en Sytske Croon. Ra Ra. Mijn Sytse was getrouwd met Aaltie Stormers en later met Aaltje Ferwerda.