Parenteel van Minse Gaeles

I Minse Gaeles is geboren in 1668 in Rottevalle, zoon van Gaele Minzes en Wytske Jelles. Hij is gedoopt op 05-04-1668 in Rottevalle. Minse is overleden.
Notitie bij Minse: Hij was boer.
Minse trouwde met Barber Henrix (Hendricks). Barber is geboren in 1670, dochter van Hendrick Iedes en Auckjen Feddes. Zij is gedoopt op 01-05-1670 in Boornbergum. Barber is overleden.
Kind van Minse en Barber:
1 Gaele Minzes, geboren in 1696. Volgt II.
II Gaele Minzes is geboren in 1696, zoon van Minse Gaeles (zie I) en Barber Henrix (Hendricks). Hij is gedoopt op 06-09-1696 in Oudega. Gaele is overleden in 1760 in Grouw, 63 of 64 jaar oud.
Notitie bij Gaele: Hij was boer en schipper.
Gaele trouwde, 17 of 18 jaar oud, op 03-06-1714 in Oudega met Wytske Auckes, 31 of 32 jaar oud. Wytske is geboren in 1682, dochter van Aucke Johannes. Zij is gedoopt op 26-12-1682 in Eernewoude. Wytske is overleden in 1757 in Oudega, 74 of 75 jaar oud.
Kind van Gaele en Wytske:
1 Minze Geeles, geboren in 1716 in Oudega. Volgt III.
III Minze Geeles is geboren in 1716 in Oudega, zoon van Gaele Minzes (zie II) en Wytske Auckes. Minze is overleden in 1786 in Oudega, 69 of 70 jaar oud.
Notitie bij Minze: Hij was arbeider en schipper.
Minze trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 13-05-1740 in Oudega met Janke Jacobs, 20 of 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Minze en Janke: Ook in dit gezin een schipper: Jacob Minzes van 1-3-1743. (koopman en schipper)
Janke is geboren in 1719 in Drachten, dochter van Jacob Johannes en Froukjen Melles Rinsma. Zij is gedoopt op 08-01-1719 in Drachten. Janke is overleden in 1806 in Drachten, 86 of 87 jaar oud.
Notitie bij Janke: Zij was arbeidster.
Kind van Minze en Janke:
1 Pieter Minzes Zwerver, geboren in 1761 in Oudega. Volgt IV.
oudega.jpg
1 Oudega
IV Pieter Minzes Zwerver (afb. 1) is geboren in 1761 in Oudega, zoon van Minze Geeles (zie III) en Janke Jacobs. Hij is gedoopt op 22-02-1761 in Oudega. Pieter is overleden op 21-08-1825 in Terwispel, 63 of 64 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Hij was arbeider.
Pieter trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 29-05-1787 in Oudega met Rienkjen Sjoerds Steenstra, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Rienkjen: In dit gezin 9 kinderen en de meeste mannen werkzaam in het veen. Sjoerd Pieters Zwerver van 9-1-1792 is schipper en Pieter Pieters Zwerver van 1808 is soldaat en overlijdt in 1832 in Maastricht. Hij zat bij de achtste afdeling van het garnizoen van Maastricht.
Rienkjen is geboren in 1762. Rienkjen is overleden op 19-11-1855 in Terwispel, 92 of 93 jaar oud.
Notitie bij Rienkjen: Zij was arbeidster.
Kind van Pieter en Rienkjen:
1 Jacob Pieters Zwerver, geboren in 1794 in Oudega. Volgt V.
oudega1.jpg
2 Oudega1
V Jacob Pieters Zwerver (afb. 2) is geboren in 1794 in Oudega, zoon van Pieter Minzes Zwerver (zie IV) en Rienkjen Sjoerds Steenstra. Jacob is overleden op 22-05-1864 in Terwispel, 69 of 70 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Hij was arbeider en veenbaas.
langezwaag.jpg
3 Langezwaag
Jacob trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 28-01-1815 in Opsterland met Antje Jacobs Meijer (afb. 3), 19 of 20 jaar oud. Antje is geboren in 1795 in Langezwaag, dochter van Jacob Hamkes Meijer en Uilkje Jans. Antje is overleden op 18-05-1864 in Terwispel, 68 of 69 jaar oud.
Kind van Jacob en Antje:
1 Pieter Jacobs Zwerver, geboren op 05-12-1818 in Terwispel. Volgt VI.
terwispel.jpg
4 Terwispel
VI Pieter Jacobs Zwerver (afb. 4) is geboren op 05-12-1818 in Terwispel, zoon van Jacob Pieters Zwerver (zie V) en Antje Jacobs Meijer. Pieter is overleden op 06-06-1884 in Terwispel, 65 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Hij was arbeider, vervener en veenbaas.
langezwaag2.jpg
5 Langezwaag2
Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 06-01-1840 in Opsterland met Tietje Aninga (afb. 5), 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Tietje: Het echtpaar kreeg 10 kinderen en de mannen werkten later voornamelijk in het veen. Er is er één die schipper werd: Jacob Pieters Zwerver van 1-11-1840.
Er werd ook een tweeling geboren op 7-2-1847, maar die leefde maar 3 dagen: Jan en Ane.
Tietje is geboren op 19-11-1817 in Langezwaag, dochter van Jan Anes Aninga en Jitske Sijtzes Teijema. Tietje is overleden op 06-05-1864 in Terwispel, 46 jaar oud.
Notitie bij Tietje: Zij was arbeidster en naaister.
Kind van Pieter en Tietje:
1 Uilke Pieters Zwerver, geboren op 14-12-1858 in Terwispel. Volgt VII.
terwispel2.jpg tietsje.jpg
6 Terwispel2
7 tietsje
VII Uilke Pieters Zwerver (afb. 6 en 7) is geboren op 14-12-1858 in Terwispel, zoon van Pieter Jacobs Zwerver (zie VI) en Tietje Aninga.
Notitie bij de geboorte van Uilke: Ik heb een kopie van de geboorte-aangifte. Vader Pieter Jacobs Zwerver doet de aangifte en is arbeider. Twee getuigen, die geen familie zijn, ondertekenen ook. Ene Siebren de Jong, 47, veldwachter en een klerk, Hedde Johannes Raatsma (?) van 31 jaar oud. Diens naam is moeilijk te ontcijferen.
Uilke is overleden op 29-03-1943 in Franeker, 84 jaar oud.
Notitie bij Uilke: Zijn gezinskaart van Amsterdam is er, dus het gezin is naar Amsterdam verhuisd. Antje is geboren in Leeuwarden, dus na 1902 is men pas vertrokkennaar Amsterdam.In Friesland was hij vervener en postbode.

Op de foto zie je de kinderen. Van l.n.r. Pieter, Janna, Tietje, Antje, Jikke en Jan.

Archiefkaart: op 14-5-1938 Thialfweg 36 Heerenveen/ op 26-9-1939 Schans 114 Heerenveen/ op 29-11-1939 Spaarndammerplantsoen 24 1 hoog, Amsterdam/ op 15-10-1941 West Vliet 88, Franeker/ op 9-1-1942 Spaarndammerplantsoen 34, Amsterdam.
gorredijk.jpg annajansdunant.jpg
8 Gorredijk
9 annajansdunant
Uilke trouwde, 34 jaar oud, op 01-06-1893 in Opsterland met Anna Jans Dunant (afb. 8 en 9), 23 jaar oud. Anna is geboren op 04-09-1869 in Gorredijk, dochter van Jan Dirks Dunant en Janna Iedes Vellekamp. Anna is overleden op 03-01-1939 in Heerenveen, 69 jaar oud.
Kinderen van Uilke en Anna:
1 Pieter Zwerver, geboren op 07-04-1894 in Gorredijk. Pieter is overleden op 16-08-1894 in Gorredijk, 4 maanden oud.
2 Johanna (Janna) Zwerver, geboren op 14-07-1895 in Leeuwarden. Volgt VIII-a.
3 Pieter Zwerver, geboren op 13-02-1897 in Leeuwarden. Volgt VIII-b.
4 Tietje Zwerver, geboren op 30-11-1899 in Leeuwarden. Volgt VIII-c.
5 Antje Zwerver, geboren op 27-01-1902 in Leeuwarden. Antje is overleden.
Notitie bij Antje: Van haar is er een gezinskaart in Amsterdam.
6 Jikke Zwerver, geboren in 1904. Jikke is overleden.
7 Jan Zwerver, geboren in 1906. Jan is overleden.
VIII-a Johanna (Janna) Zwerver is geboren op 14-07-1895 in Leeuwarden, dochter van Uilke Pieters Zwerver (zie VII) en Anna Jans Dunant. Johanna is overleden op 23-07-1972 in Franeker, 77 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Zij kwam om het leven bij een verkeersongeluk. Ze reed mee in de auto van haar schoonzoon J. Tanghe uit Franeker, die werd aangereden door de auto Van de heer G.A. Die had haast, omdat zijn vrouw moest bevallen. Johanna overleed op weg naar het ziekenhuis Oranjeoord in Harlingen. De heer Tanghe, zijn vrouw en hun zoon van 14 werden ook opgenomen, maar waren niet levensgevaarlijk gewond.
Johanna trouwde met Ele van Driesten. Ele is geboren op 17-05-1895 in Harlingen, zoon van Bauke van Driesten en Akke Glas. Ele is overleden.
Notitie bij Ele: Hij was tuinman.
VIII-b Pieter Zwerver is geboren op 13-02-1897 in Leeuwarden, zoon van Uilke Pieters Zwerver (zie VII) en Anna Jans Dunant. Pieter is overleden.
Notitie bij Pieter: Er is een Pieter Zwerver die op 22-1-1923 op Ellis Island (VS) arriveert. Hij is 25 en kwam met het schip de Commewyne uit Curacao. Misschien is dat deze Pieter.
Pieter trouwde met Marijah Moerdjo. Marijah is geboren op 27-04-1903 in Kemoemen (Indonesië). Marijah is overleden op 20-10-1963 in Groningen, 60 jaar oud.
VIII-c Tietje Zwerver is geboren op 30-11-1899 in Leeuwarden, dochter van Uilke Pieters Zwerver (zie VII) en Anna Jans Dunant. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1899.
Notitie bij de geboorte van Tietje: Ik heb een kopie van de geboorte-aangifte. Vader Uilke Pieters Zwerver doet de aangifte en heeft dan als beroep brievenbesteller. Getuigen: JohanGeorg Swart, 43 en ook brievenbesteller, wonende te Leeuwarden. Verder: Dirk Nijholt, 36, ook brievenbesteller uit Leeuwarden
Tietje is overleden op 04-09-1959 in Sijbekarspel, 59 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Tietje: Zij maakte een tochtje op de moter met haar man en het hondje voorop. Een helm dragen was toen nog niet verplicht. Als gevolg van een aanrijding bij Benningbroekl is ze toen overleden. Haar man en het hondje bleven gespaard. Later is hier nog een rechtszaak van gekomen.

Er stond in het Dagblad van West-Friesland van zaterdag 5 september 1959 een artikel hierover. De aanrijding was ’s middags om 4 uur op de kruising van de snelweg naar Leeuwarden (Rijksweg 7) en de A.C. de Graafweg. De motor reed richting Leeuwarden. De motor werd aangereden door een Volkswagen die een te ruime bocht nam om ook richting Leeuwarden te kunnen gaan. Tietje werd van de motor geslingerd en kwam met haar hoofd op de weg terecht. Ze was op slag dood en Sjouke was in shock. Hij had slechts lichte verwondingen. Ze werden allebei naar het Sint-Jans-gasthuis in Hoorn gebracht.

De automobilist, een aannemer uit Spanbroek, was doorgereden. Volgens dit artikel te goeder trouw: hij had de motorrijder niet zien komen en had alleen een kleine schok gevoeld. Hij dacht dat hij een bermpaaltje geraakt had. Hij is via de Mijzend naar een klant in Hauwert gereden en heeft daarna in Hoorn nog een leverancier bezocht. Door een tip van de politie in Hoorn heeft naderhand de rijkspolitie de man weten op te sporen.
Notitie bij Tietje: Archiefkaart: Spaarndammerplantsoen 24 1 hoog. In 1939 woonden haar ouders daar ook.
tietjesjoukeannalina.jpg
10 tietjesjoukeannalina
Tietje trouwde, 22 jaar oud, op 05-04-1922 in Amsterdam met Sjouke Hemrika (afb. 10), 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Tietje en Sjouke: Bij het huwelijk is broer Eelke getuige. Verder is getuige: Bernardus Kist, 33 en tramconducteur. Sjouke is kassiersloper. Tietje is zonder beroep en woont in Amsterdam. Zijn vader is tabakskerver en de vader van Tietje is brievenbesteller. Haar ouders wonen in Harlingen. Zijn ouders zijn er niet, maar geven schriftelijk toestemming. De afkondiging van het huwelijk was onverhinderd op 25 maart.
Sjouke is geboren op 30-11-1897 in Amsterdam, zoon van Sietze Eelkes Hemrika en Rinske Glas.
Notitie bij de geboorte van Sjouke: Volgens de geboorte-aangifte werd Sjouke om 7 uur ’s avonds geboren inde tweede Spaarndammerstraat 15. De vader doet zelf aangifte en twee ambtenaren zijn getuigen: Nicolaas Challa, 37 en Henri Herens, 60.
Sjouke is overleden op 22-04-1974 in Amsterdam, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sjouke: Het adres bij het overlijden was: Spaardammerplantsoen 24. Daar woonde hij al in 1941.
Sjouke trouwde later op 05-12-1966 in Amsterdam met Maria Petronella Durenkamp (geb. 1907).
Notitie bij Sjouke: Hij was werkzaam als bankbediende (kassierlooper) bij Pierson en Co (Piersonbank) in Amsterdam. Van hem konden ze in Friesland geen geboorte-akte vinden. Totdat men ontdekte dat zijn ouders in juli 1897 naar Amsterdam verhuisden. Hij is dus in Amsterdam geboren.
Het gezin woonde o.a. in de Nova Zemblastraat nummer 100.

Op de foto zie je Tietje (Tietsje) Zwerver, Sjouke Hemrika en rechts Anna Lina Hemrika. Het meisje links is een vriendinnetje.

Op 4-8-1942 doet Sjouke aangifte van diefstal van zijn tweed regenjas ter waarde van 40 gulden. Sjouke is 44 en bankbediende. De jas is gestolen vanuit de gang van de Piersonbank, Herengracht 206-214. Sjouke woont Spaarndammerplantsoen 24 I.
Kind van Tietje en Sjouke:
1 Anna Lina Hemrika, geboren op 18-07-1923 in Amsterdam. Volgt IX.
gedicht1.jpg lotte.jpg
11 gedicht1
12 Lotte
IX Anna Lina Hemrika (afb. 11 en 12) is geboren op 18-07-1923 in Amsterdam, dochter van Sjouke Hemrika en Tietje Zwerver (zie VIII-c).
Notitie bij de geboorte van Anna: Twentse textielstakingen.
Notitie bij Anna: Toen in juli 1942 haar beide vriendinnen en haar vriend (Lotty, Minna enArthur) via de Hollandse Schouwburg werden weggevoerd, gaf zij haar werk als verpleegster in een kindersanatorium op en werd koerierster. In Waarheids- en Paroolgroepen nam zij deel aan verschillende verzetsactiviteiten. Daarna werd zij koerierster van Johan Meewis, leider van een KP-groep in Amsterdam-West. Hij was één van de mensen die de overval op het Huis van Bewaring aan de Weteringschans voorbereidde; een overval die een groot aantal verzetsstrijders moest bevrijden. Door verraad van een Hollandse SS’er werden vele vrienden van haar gearresteerd en enkele dagen later gefusilleerd. Vervolgens werd zij koerierster bij de zogeheten Vrije Groepen, de militaire inlichtingendienst en de groep "Rolls Royce".
36 jaar na de oorlog werd zij naar Centrum ’45 voor verzets- en oorlogsslachtoffers verwezen. Veel emoties kwamen los en daar begon zij gedichtente schrijven over datgene waar een taboe op rustte: "Daar sprak je niet meer over, dat was te lang geleden en voorbij...."
Er verscheen een gedichtenbundel met de titel Een klein monument. Aan hen, die nooit terugkeerden, van wie zelfs geen familie overbleef, geen graf, geen monument en aan de gefusilleerde vrienden is dit "klein monument" opgedragen. De bundel verscheen in 1985, bij Octavo, Bergen. (N.H.)
Op pagina 37 staat een afscheidsgedicht voor Bertus Hemrika, mijn vader,die op 3 december 1984 was overleden.

Afscheid

Je bent- en je hebt het heel bewust geweten-
de zware weg gegaan, die naar het einde leidt,
met zoveel moed en met een zekerheid
als maar aan enkelen is toegemeten.
Zo zal je bij ons allen voortbestaan:
"Een mens komt lachend op ons toegelopen,
zijn lief gezicht, zijn hart wijd voor ons open".
Zo blijf je bij ons als we verder gaan.
Anneke Hemrika won in 1985 de poëzieprijs van de werkgroep "Vrouw in verzet, toen en nu" Ze schreef voor verzetskranten als het Buchenwaldcontact en de Auswitzkrant.
Anna:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 06-12-1944 in Amsterdam met Herman Richard Haagsman, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 21-01-1958 in Amsterdam (scheiding).
Notitie bij het huwelijk van Anna en Herman: Op 16-8-1957 wordt Anna Lina van zijn kaart afgevoerd.
Herman is geboren op 28-09-1918 in Amsterdam, zoon van Adriana Haagsman. Herman is overleden op 14-02-2002 in Amsterdam, 83 jaar oud. Herman trouwde later op 14-04-1959 in Amsterdam met Richarda Joanna Duijn van (1922-1968).
Notitie bij Herman: Op zijn archiefkaart staan de volgende beroepen: bouwkundig tekenaar, arbeider bij de Centrale distributiedienst en architect.

Als adressen staan er o.a. : 1943: Daniel Willinkplein/ 1944: Prinsengracht 334 huis/ 1974: Nieuwe Meerdijk 392, Badhoevedorp/ 1985: Amsteldijk/ 1986: Leerdammerhof.

Er wordt nog een zoon vermeld: Tako, 28-7-1972, Amsterdam. Die moet dan van een andere vrouw zijn.

Op 4-1-1944 moet Herman naar Duitsland om daar te werken.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 21-03-1959 in Amsterdam met Andries Arnoldus Verheul, 37 jaar oud. Andries is geboren op 11-11-1921 in Gorinchem, zoon van Johannes Gerardus Verheul en Cornelia van Peelen. Andries is overleden op 11-11-2007 in Badhoevedorp, 86 jaar oud. Hij is begraven op 17-12-2007 in Amsterdam (Nieuwe Ooster).
Notitie bij Andries: Hij was architect.
Kinderen van Anna en Andries:
1 Sjouk Verheul, geboren op 29-03-1955 in Amsterdam. Volgt X-a.
2 Dries Verheul, geboren op 07-07-1961 in Amsterdam. Volgt X-b.
X-a Sjouk Verheul is geboren op 29-03-1955 in Amsterdam, zoon van Andries Arnoldus Verheul en Anna Lina Hemrika (zie IX). Sjouk:
(1) trouwde met Marjo Jacobsen. De scheiding werd geregistreerd.
(2) begon een relatie met Maribi Gomez.
Kinderen van Sjouk en Marjo:
1 Sjouk Verheul.
2 Koen Verheul.
X-b Dries Verheul is geboren op 07-07-1961 in Amsterdam, zoon van Andries Arnoldus Verheul en Anna Lina Hemrika (zie IX). Dries begon een relatie met Berdike.
Kinderen van Dries en Berdike:
1 Max Verheul.
2 Lotte Verheul.

Index (58 personen)

Berdike [Partner van X-b]  X-b
Aninga, Jan Anes (*1772, †22-01-1828) [Schoonvader van VI]  VI
Aninga, Tietje (*19-11-1817, †06-05-1864) [Partner van VI]  VI; VII
Auckes, Wytske (*1682, †1757) [Partner van II]  II; III
Driesten, Bauke van [Schoonvader van VIII-a]  VIII-a
Driesten, Ele van (*17-05-1895) [Partner van VIII-a]  VIII-a
Duijn van, Richarda Joanna (*24-12-1922, †30-06-1968)  IX
Dunant, Anna Jans (*04-09-1869, †03-01-1939) [Partner van VII]  VII; VIII-a; VIII-b; VIII-c
Dunant, Jan Dirks (*12-04-1838, †23-11-1879) [Schoonvader van VII]  VII
Durenkamp, Maria Petronella (*03-12-1907)  VIII-c
Feddes, Auckjen [Schoonmoeder van I]  I
Gaeles, Minse (*1668) [Nummer I]  I; II
Geeles, Minze (*1716, †1786) [Nummer III]  III; IV
Glas, Akke [Schoonmoeder van VIII-a]  VIII-a
Glas, Rinske (*21-11-1869, †31-10-1930) [Schoonmoeder van VIII-c]  VIII-c
Gomez, Maribi [Partner van X-a]  X-a
Haagsman, Adriana (*18-05-1883) [Schoonmoeder van IX]  IX
Haagsman, Herman Richard (*28-09-1918, †14-02-2002) [Partner van IX]  IX
Hemrika, Anna Lina (*18-07-1923) [Nummer IX]  IX; X-a; X-b
Hemrika, Sietze Eelkes (*03-08-1866, †24-07-1940) [Schoonvader van VIII-c]  VIII-c
Hemrika, Sjouke (*30-11-1897, †22-04-1974) [Partner van VIII-c]  VIII-c; IX
Henrix (Hendricks), Barber (*1670) [Partner van I]  I; II
Iedes, Hendrick [Schoonvader van I]  I
Jacobs, Janke (*1719, †1806) [Partner van III]  III; IV
Jacobsen, Marjo [Partner van X-a]  X-a
Jans, Uilkje [Schoonmoeder van V]  V
Jelles, Wytske [Moeder van I]  I
Johannes, Aucke [Schoonvader van II]  II
Johannes, Jacob [Schoonvader van III]  III
Meijer, Antje Jacobs (*1795, †18-05-1864) [Partner van V]  V; VI
Meijer, Jacob Hamkes [Schoonvader van V]  V
Minzes, Gaele (*1640) [Vader van I]  I
Minzes, Gaele (*1696, †1760) [Nummer II]  II; III
Moerdjo, Marijah (*27-04-1903, †20-10-1963) [Partner van VIII-b]  VIII-b
Peelen, Cornelia van (*03-04-1882, †20-07-1943) [Schoonmoeder van IX]  IX
Rinsma, Froukjen Melles [Schoonmoeder van III]  III
Steenstra, Rienkjen Sjoerds (*1762, †19-11-1855) [Partner van IV]  IV; V
Teijema, Jitske Sijtzes (*1783, †07-02-1858) [Schoonmoeder van VI]  VI
Vellekamp, Janna Iedes (*11-02-1838, †10-07-1912) [Schoonmoeder van VII]  VII
Verheul, Andries Arnoldus (*11-11-1921, †11-11-2007) [Partner van IX]  IX; X-a; X-b
Verheul, Dries (*07-07-1961) [Nummer X-b]  X-b
Verheul, Johannes Gerardus (*14-02-1880, †29-10-1960) [Schoonvader van IX]  IX
Verheul, Koen [Zoon van X-a]  X-a,2
Verheul, Lotte [Dochter van X-b]  X-b,2
Verheul, Max [Zoon van X-b]  X-b,1
Verheul, Sjouk [Zoon van X-a]  X-a,1
Verheul, Sjouk (*29-03-1955) [Nummer X-a]  X-a
Zwerver, Antje (*27-01-1902) [Dochter van VII]  VII,5
Zwerver, Jacob Pieters (*1794, †22-05-1864) [Nummer V]  V; VI
Zwerver, Jan (*1906) [Zoon van VII]  VII,7
Zwerver, Jikke (*1904) [Dochter van VII]  VII,6
Zwerver, Johanna (Janna) (*14-07-1895, †23-07-1972) [Nummer VIII-a]  VIII-a
Zwerver, Pieter (*07-04-1894, †16-08-1894) [Zoon van VII]  VII,1
Zwerver, Pieter (*13-02-1897) [Nummer VIII-b]  VIII-b
Zwerver, Pieter Jacobs (*05-12-1818, †06-06-1884) [Nummer VI]  VI; VII
Zwerver, Pieter Minzes (*1761, †21-08-1825) [Nummer IV]  IV; V
Zwerver, Tietje (*30-11-1899, †04-09-1959) [Nummer VIII-c]  VIII-c; IX
Zwerver, Uilke Pieters (*14-12-1858, †29-03-1943) [Nummer VII]  VII; VIII-a; VIII-b; VIII-c
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 16-02-2014 21:55