Gebruikte bronnen:

 

-         Aktes Burgerlijke Stand: huwelijk, overlijden en geboorte van archieven van vooral Amsterdam, Leeuwarden, Purmerend, Rijksarchief Noord-Holland , Gorinchem, Hoorn en Alkmaar.

-         Gegevens over Hemrica’s/ Hemrika’s in het archief van Leeuwarden (Tresoar)

-         Gezinskaarten

-         Gegevens D.T.B. Friesland, Noord-Holland, Bergen op Zoom, Amsterdam etc.

-         Familie advertenties Centraal Bureau voor de Genealogie (C.B.G.) in Den Haag en van het Verenigingscentrum van de N.G.V. in Weesp.

-         Persoonskaarten C.B.G. in Den Haag.

-         Nationaal Archief in Den Haag. ( o.a veldwachters en soldaten)

-         Internet: Genlias, site Dan Sinema en andere sites met familieleden, Tresoar, Historisch Centrum Leeuwarden, ISIS , T.O.P. (toegang op personen) , Geneanet etc.

-         Personen die reageerden op mijn brieven of mailtjes betreffende de familie Hemrica/ Hemrika/ Helemigh, Bosch, Goede en Van den Broek.

-         Studies over Friese en Groningse familienamen, Prof. Dr. J.H. Brouwer en Dr. A.I.J. Meidema, Amsterdam 1965

-         Genealogisch Fries Jaarboekje van 1993.

-         Nederlandsche Leeuw.

-         Onderzoek Tietjerksteradeel van Pieter Nieuwland

-         Grafinscripties van Hessel de Walle

-         Onderzoek van Irene Visser naar de familie Bocher/ Bucher.

-         Het schoolmeestersboek van de leeszaal in Tresoar, nr 151.